Mellanrum

Sveriges Bygg- och Fastighetstidning

Dagens Bygg & Fastighet finns både här på webbsajten - och som tryckt magasin.


I byggtidningens närgångna och beskrivande reportage, berättar vi om företag runt om i landet och vad de erbjuder för tjänster och produkter.


I våra kommun-teman sprider vi information om de lokala företagen till övriga aktörer på de lokala marknaderna. På så vis bidrar vår tidning till att öka lokala samarbeten företagen emellan, vilket gynnar närproducerat byggande. När byggandet sker med lokala företag minskar miljöpåverkan och det sociala ansvaret stärks samtidigt som det lokala näringsivet gynnas.


För läsarna blir magasinet ett trevligt sätt att få en närmare inblick i de olika företagen.

Når viktiga målgrupper

Tidningen har funnits i 30 år och är en av landets mest etablerade byggtidningar.

Den syns ofta i väntrum och fikarum.


Magasinet skickas bland annat till:

  • Byggherrar och bostadsutvecklare
  • Bygg- & Entreprenadföretag + Installatörer
  • Arkitekter & Konsulter
  • Kommunala och Privata Fastighetsbolag
  • Stadsbyggnadskontor och motsvarande

Mer information

Dagens Bygg & Fastighet utkommer som tryckt magasin 4 ggr om året.

I samband med våra teman om olika orter/regioner, skickas magasinet ut som gratistidning till företagen inom bygg- och fastighetsbranschen på de aktuella orterna. På så vis når byggtidningen de rätta målgrupperna i varje nummer.


För aktuell utgivningsplan, klicka nedan.

Mellanrum