Mellanrum

Sveriges Bygg- och Fastighetstidning

Dagens Bygg & Fastighet finns både här på webbsajten - och som tryckt magasin.


I byggtidningens närgångna och beskrivande reportage, berättar vi om företag runt om i landet och vad de erbjuder för tjänster och produkter.


I våra kommun-teman sprider vi information om de lokala företagen till övriga aktörer på de lokala marknaderna.


Vi ger branschen en röst och möjlighet att visa upp sin verksamhet.

För läsarna blir magasinet ett trevligt sätt att få en närmare inblick i de olika företagen.

Når viktiga målgrupper

Tidningen har funnits i 29 år och är en av landets mest etablerade byggtidningar.

Den syns ofta i väntrum och fikarum.


Magasinet skickas bland annat till:

  • Byggherrar och bostadsutvecklare
  • Bygg- & Entreprenadföretag + Installatörer
  • Arkitekter & Konsulter
  • Kommunala och Privata Fastighetsbolag
  • Stadsbyggnadskontor och motsvarande

Mer information

Dagens Bygg & Fastighet utkommer som tryckt magasin 4 ggr om året.

När vi har teman om olika orter/regioner, skickas magasinet ut som gratistidning till företagen inom bygg- och fastighetsbranschen på de aktuella orterna. På så vis når byggtidningen de rätta målgrupperna i varje nummer.


För aktuell utgivningsplan, klicka nedan.

Mellanrum