Nyhetsbild

Värmepumpar på framfart trots komponentbrist

Värmepumpar blir allt populärare som en del av ett hållbarare samhälle. Under det första kvartalet 2022 har det också installerats fler värmepumpar jämfört med samma period förra året. Dock präglas branschen hårt av brist på komponenter.


Trots oron i omvärlden har det installerats 12 procent fler värmepumpar jämfört med samma period förra året. Tyvärr är det fortsatt ett ansträngt läge vad gäller att få fram komponenter och halvledare i den omfattning branschen behöver. Detta är ett problem vår bransch delar med många andra branscher.


Vi ser att orderingången är fortsatt stark hos tillverkarna och att många fastighetsägare ansöker om att få borra energibrunnar.
– På EU-nivå är det fler och fler som pekar på vikten av värmepumpar som en del av lösningen för ett mer hållbart samhälle. Sverige är ett föregångsland men mer kan göras säger Anders Mårtensson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.


  Blad i solljus, till text om värmepumpar  

De höga och fluktuerande energipriserna gör att man ser över möjligheterna att minska sina uppvärmningskostnader. Uppgradering av värmesystemet med en värmepump är en bra investering att göra för att kunna sänka och skapa förutsägbarhet för de framtida kostnaderna. Många villaägare som idag har en äldre värmepump väljer nu att installera en ny värmepump för att vara rustade inför framtiden och kunna ta del av den senaste tekniken.
– Värmepumpar är en möjliggörare att skynda på omställningen till ett mer oberoende av rysk gas i EU och Sverige säger Mattias Järvinen, branschutvecklare på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.
Mikael Barani

2022-04-21 12:15