Nyhetsbild

Lagar och regler hindrar återbruk

Återbruk av byggvaror är en allt växande fråga och i Västsverige har man genomfört större återbruksprojekt med goda resultat. Det finns dock praktiska hinder som försvårar större systematik och storskalighet inom återbruk. I dag presenterar Byggföretagen i väst, Johanneberg Science Park och flera andra aktörer åtgärder för riksdagen som syftar till att förenkla återbruk inom byggsektorn.


Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045. Byggsektorn står för en femtedel av de totala, nationella koldioxidutsläppen. Uppemot 60 procent av utsläppen kan reduceras redan idag med befintlig teknik, om rätt förutsättningar finns.


Ett sätt att minska utsläppen är att arbeta med återbruk av byggprodukter och -material, något som många företag i byggbranschen redan gör eller vill göra mer, men praktiska hinder försvårar idag en större systematik och storskalighet. Det måste ändras för en cirkulär och klimatsmart byggsektor.


Återbrukbart byggmaterial


I Byggutmaningen Återbruk, som arrangerades av Byggföretagen i väst och Johanneberg Science Park, deltog elva stora företag i Västsverige som alla förbättrade sitt återbruksarbete. Detta resulterade i en rad åtgärder vi vill se på nationell nivå för en ökad återbrukstakt, bland annat:   • Inför en standardmärkning för kvalitetskrav på återbrukat byggmaterial.

  • Tillåt flexibilitet i Plan- och Bygglagen samt Boverkets byggregler för att kunna möta aktuell tillgång på återbrukade produkter.

  • Tillskriv återbrukade produkter ett större ekonomiskt värde för att skapa en konkurrenskraftig marknad.


Åtgärderna presenteras under ett frukostmöte i riksdagen den 20 april. Deltar gör Byggföretagen i väst och Johanneberg Science Park tillsammans med Västra Götalandsregionen, Bengt Dahlgren, Castellum och Skanska.
Mikael Barani

2022-04-20 09:30