Nyhetsbild

Slottskogen i Göteborg får modern ishall

Slottsskogsringen i Göteborg kommer att rivas och ersättas med en ny anläggning. Nya Slottskogsringen kommer att anpassas främst för konståkning, teamåkning, ishockey och parasporter på is.
– Det känns väldigt bra att breddidrotten ska få en ny, riktigt bra ishall, säger Higabs projektledare Ulf Bengtsson.


Parallellt med de stora planerna för Evenemangsstråket och nya arenor i centrum, har det förberetts för en ny ishall i Slottsskogen. Slottsskogsrinken, som fick sitt nuvarande utseende 1973, är uttjänt och saknar flera viktiga funktioner som exempelvis omklädningsrum, förråd och serveringsmöjligheter. De många föreningarna som använder ishallen behöver en modern och funktionell anläggning. På uppdrag av idrotts- och föreningsförvaltningen har Higab genomfört en förstudie där behoven preciserats.
– Nya Slottsskogsrinken ska vara en mötesplats för föreningslivet och anpassas för främst konståkning, teamåkning, ishockey och parasporter på is, säger Ulf Bengtsson.


Beslut om genomförande och investering togs i idrotts- och föreningsnämnden respektive kommunfullmäktige 2021 och nu är det dags att sätta spaden i marken.


Byggs på samma plats  
Den nya anläggningen uppförs på samma plats som den gamla, då förstudien visat att det är bästa läget såväl genomförandemässigt som ekonomiskt och innebär dessutom minst naturpåverkan. Efter genomförd upphandling har Higab nu skrivit avtal med Skanska som totalentreprenör. Rivningen av den gamla rinken startar innan sommaren och bygget av den nya påbörjas så snart som möjligt efter det.


Gestaltningsbild av den nya ishallen av Tengbom arkitektkontor
Gestaltningsbild av den nya ishallen av Tengbom arkitektkontor


Nya möjligheter  
Den nya ishallen kommer att ha en publikkapacitet om cirka 300 personer och kommer även inrymma café. Det skapar möjlighet för breddföreningarna till tävlingsverksamhet och andra publika evenemang. För alla barn och ungdomar som är engagerade i föreningarna innebär det också att de får en anläggning med bättre tillgänglighet och omklädningsrum i samma byggnad. Anläggningen, som är ritad av Tengbom arkitektkontor, är utformad för att smälta in i omgivningen
– En del material från den gamla byggnaden kommer att återanvändas, som till exempel välfungerande kylaggregat, men den nya anläggningen kommer bli ett lyft för föreningarna jämfört med den nuvarande, säger Ulf Bengtsson.


Den nya ishallen beräknas stå klar hösten 2023.
Mikael Barani

2022-04-13 10:41