Nyhetsbild

Gröna maskiner när grundskola får ny innergård

Fälasgårdens grundskola i Lund får en helt ny innergård som är grön på fler sätt än ett. Projektet är nämligen en grön arbetsplats genom Ramirents initiativ RamiGreen.


I Lund byggs Fäladsgårdens grundskola om av Lunds kommun och en helt ny innegård med växthus och grönska ska ta plats. I samband med att Ramirent valdes som leverantör till projektet väcktes funderingar kring hur den nya gröna innegården även kunde bli en grönare byggarbetsplats, och tillsammans med Lunds kommun kunde Ramirent miljöanpassa maskinparken genom initiativet RamiGreen.
– I vårt affärssystem taggar vi de maskiner som klassas som miljömaskiner och är helt fossilfria med RamiGreen. I projektet med Lunds kommun används endast helt gröna maskiner, exempelvis marknadens modernaste batteridrivna hjullastare, samt dumper och grävmaskin som endast tankas med fossilfri diesel, säger Kristian Bergqvist, produktchef på Ramirent.


Ett litet stort projekt


Precis som Ramirent, har Lunds kommun en uttalad hållbarhetsvision. Även om projektets omfattning är relativt litet, så är det ändå stort för Ramirent.
– Lunds kommun är en kund som generellt har bra miljötänk och det stämmer väl överens med våra ambitioner, så det är kul att arbete tillsammans mot en grön arbetsplats. Även om det inte gäller så många maskiner, är det nog så viktigt med tanke på båda parters miljöfokus, säger Johan Christensson, Kundcenterchef på Ramirent Lund.


  Buske med hjärta  


Bättre arbetsmiljö


Projektet startade i början av februari och den nya, grönskande innergården förväntas vara färdig i juli. I enlighet med ambitionerna om en låg miljöpåverkan vid byggarbetsplatsen, sker även alla transporter med fordon och maskiner som tankas fossilfritt, något som blir påtagligt för byggarbetarna på innergårdens arbetsplats.
– De vi pratat med på byggarbetsplatsen vittnar om en helt annan miljö på innegården, fri från dieselavgaser. Vi är väldigt stolta över att kunna erbjuda så fullskalig utrustning på ett miljövänligt vis. När material levereras till byggarbetsplatsen och maskiner kör in och ut flera tusentals gånger, så gör det förstås skillnad för både klimatet och arbetsmiljön att maskinerna är gröna, säger Johan Christensson.
– Denna typ av projekt är förstås inspirerande för oss på Ramirent i vårt hållbarhetsarbete. Allt fler kundcenter i landet har gått över till HV0100, förnybar och fossilfri diesel, och de åkerier vi jobbar med här i Lund kör också på det. Nu vill vill ta ytterligare kliv och kunna erbjuda ännu fler gröna maskiner, och vi är helt klart på rätt väg, avslutar Kristian Bergqvist.
Mikael Barani

2022-04-11 10:49