Nyhetsbild

Lång beslutsprocess när bostadsrättsföreningar installerar laddstolpar

När det kommer till laddstolpar tar det i genomsnitt ett halvår för en bostadsrättsförening att gå från intresse till beslut. Detta framkommer i den kartläggning som informationsportalen Laddsmart.se har tagit fram tillsammans med aktörer inom branschen. Underlaget kan användas som referensmaterial när en bostadsrättsförening står inför en potentiell installationsproces.


Slutsatserna som kan dras från undersökningen bland aktörer som erbjuder laddstolpar och installation för bostadsrättsföreningar (BRF) är följande:
  • Genomsnittstid från intresse till beslut är drygt ett halvår.
  • Platsbesök innan installation sker nästan alltid.
  • Markarbete är vanligt förekommande.
  • Uppgradering av elsystem i samband med installation av laddstolpar är ej särskilt vanligt.
  • Vanligast finansieringsupplägg är förhöjd parkeringsavgift och/eller extraavgift på förbrukad el för laddning.
– Det är en ganska lång beslutsprocess för en BRF-styrelse eftersom de flesta jobbar på ideell basis och det är en del moment som ska gås igenom. Beroende på hur stor investering föreningen ämnar att göra ser vi i regel beslutstider på mellan 3-12 månader, berättar Marcus Andersson, VD på laddlösningsföretaget North Projects.


  Laddare till elbil


Halvår i genomsnitt


Martin Bertilsson, CFO på laddlösningsbolaget Easy Charging, kommenterar processen.
– Från att behovet av laddstolpar har identifieras till att leverantör kontaktas för offert, till platsbesök och sedan installation så brukar det ta minst sex månader, säger Martin Bertilsson.


Emil Ponnert, medgrundare till Laddsmart.se, säger att han hoppas att underlaget ska bli en resurs för bostadsrättsföreningar.
– Vissa av resultaten var väntade, andra kom mer som en överraskning. Det är alltid kul att vi som oberoende aktör kan dela med oss med användbar information grundad på fakta till BRF:er som går i tankarna på att installera laddstolpar, avslutar Emil Ponnert.
Mikael Barani

2022-04-06 11:03