Nyhetsbild

Allt fler tomma kontor i Göteborg

På två år har det skett mer än en fördubbling av vakansgraden för kontorsytor i centrala Göteborg. Analysföretaget CityMark Analys räknar med fortsatt höga vakansgrader, bland annat på grund av stor nyproduktion och osäkerhet gällande konjukturen.


CityMark Analys kartlägger i detalj kontorshyresmarknaden i Göteborg och andra större städer två gånger om året. I vårens kartläggning framkommer bland annat att vakansgraden i centrala Göteborg uppgick till strax under 8 procent. Det är en tydlig uppgång sedan i höstas. Den vakansökning som inleddes vid pandemiutbrottet våren 2020 verkar därmed fortsätta i nästan obruten takt på Göteborgsmarknaden. På Stockholmsmarknaden har däremot vakansuppgången planat ut.


Vakansgraden i centrala Göteborg har mer än fördubblats på två år. Trots ett stort tillflöde av nyproducerade kontorsytor så har vakansutvecklingen sett ungefär likadan ut i alla segment. Det tyder på att efterfrågan på nya, moderna kontorslokaler är stark.Vakansgraden har stigit mer i Central Business District (CBD) än i andra centrala lägen.
Även utanför centrala Göteborg har vakansgraden stigit under pandemin, där kan dock en nedgång noteras i vårens kartläggning.
– Efterfrågan från stigande sysselsättning och återkomsten efter pandemin verkar inte riktigt kunna väga upp att utbudet av kontorsyta nu ökar. Osäkerheten kring konjunkturläget, med Ukraina-kriget, inflation och stigande räntor som dämpande faktorer, och kring de långsiktiga effekterna av minskad kontorsnärvaro gör också sitt till. Vi bedömer att det blir svårt för Göteborgsmarknaden att svälja all kommande nyproduktion och räknar med fortsatt höga, möjligen stigande, vakansgrader framöver, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.


Vakansgrad för kontorslokaler i Centrala Göteborg och Stockholm, 2009-2022Källa: CityMark Analys


Uthyrningen slår rekord


Pandemiutbrottet våren 2020 skapade stor osäkerhet på hyresmarknaden. Bruttouthyrningen av kontorslokaler föll med en fjärdedel mellan 2019 och 2020, från drygt 120 000 kvadratmeter till drygt 90 000 kvadratmeter, på Göteborgsmarknaden. Under 2021 återhämtade uthyrningsaktiviteten sig markant, mycket tack vare uthyrningar i nybyggnationsprojekt. Både räknat som antalet tecknade hyresavtal och som antalet uthyrda kvadratmeter sattes nya rekord för marknaden.
– Att döma av uthyrningen så verkar det finnas god avsättning för nya, moderna kontorslokaler. Sannolikt kommer därför obalansen mellan utbud och efterfrågan främst att slå mot äldre, omoderna lokaler i ogynnsamma lägen framöver. Dessa kontorsytor blir utträngda av de nyare ytorna och svåra att få uthyrda, säger Tor Borg.


Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Göteborg 2009-2021Källa : CityMark AnalysOm CityMark Analys och kartläggningen
CityMark Analys har kartlagt och analyserat den svenska fastighetsmarknaden, med fokus på kontorshyresmarknaden, sedan början av 1990-talet. Två gånger om året görs detaljerade kartläggningar av drygt 3 000 kontorsfastigheter genom individuella kontakter med fastighetsägare och förvaltare. Kontorsytor som uppgår till minst 350 kvadratmeter täcks av kartläggningen och hyresavtal för kontorsytor om minst 50 kvadratmeter registreras. Validiteten är mycket hög.


Vakansgraden beräknas som antalet kvadratmeter vakant kontorsyta dividerat med det totala antalet kvadratmeter kontorsyta i fastighetsbeståndet. En vakant yta är okontrakterad hos fastighetsägaren. Hit räknas alla ytor som är vakanta vid mättidpunkten eller kommer att bli vakanta inom den närmaste tremånadersperioden.
Omsättning (bruttouthyrning) avser antalet tecknade hyresavtal eller summan av de kontorsytor för vilka avtal tecknats. Här inkluderas nyteckningar, tilläggsförhyrningar och internflyttar men inte omförhandlingar och förlängningar.
Den långa historiken och detaljrikedomen i kartläggningarna gör CityMark Analys unika när det gäller kontorshyresmarknaden. CityMark Analys samarbetar med flertalet av de större svenska fastighetsägarna. Vår verksamhet är en viktig del av den svenska fastighetsmarknadens, i en internationell jämförelse, höga transparens.


CityMark Analys är en del av Byggfakta Group som är en ledande förmedlare av bygg- och fastighetsrelaterad information, med ca 1 800 anställda och verksamhet i flera länder jorden runt.
Mikael Barani

2022-04-05 10:11