Nyhetsbild

Mäklare tror på ökande priser i omtumlande tider

Mäklarsamfundets medlemmar tror på en fortsatt starkt marknad, trots en orolig samtid. Utbudet av villor fortsätter att vara lågt vilket är en starkt bidragande orsak gällande förväntningarna för årets andra kvartal. 


I den kvartalsvisa undersökningen Mäklarinsikt får Mäklarsamfundets medlemmar svara på frågor om utvecklingen på sin lokala marknad. Inför det andra kvartalet 2022 har 748 fastighetsmäklare över hela landet svarat på frågor om bland annat prisutveckling, utbud och efterfrågan.
– Under en längre tid har el- och drivmedelspriser varit höga och stigande. Dessutom känns den ökande inflationen direkt i plånboken samtidigt som räntehöjningar rycker närmare. Trots det tror drygt en fjärdedel av fastighetsmäklarna att villapriserna kan fortsätta stiga, säger Joakim Lusensky, Analys- och Kommunikationschef Mäklarsamfundet.


Ny prognos - Optimism om bostadsmarknaden trots osäker omvärld  • 27 procent av mäklarna tror på stigande småhuspriser under andra kvartalet 2022. Motsvarande andel för bostadsrätter är 20 procent. 45 procent tror på ökad efterfrågan på småhus, att jämföra med 30 procent för bostadsrätter.

  • 42 procent tror att småhusutbudet förblir oförändrat, trots att det normalt ökar under våren. 39 procent tror att bostadsrättsutbudet ökar.

  • Försäljningarna går snabbt. 13 procent av de svarande uppger att ett småhus säljs inom en vecka från första visning. En klar majoritet, 69 procent, menar däremot att det oftast tar mellan 2-4 veckor.


– Bostadsmarknaden står nu vid ett vägskäl. Det finns flera faktorer som borde påverka. Samtidigt har pandemin lärt oss att effekten av omvärldshändelser kan bli tvärtemot det förväntade. Att utbudet på framför allt villor, men även större bostadsrätter är så lågt är en starkt bidragande orsak till att många tror på oförändrade eller rentav stigande priser, fortsätter Joakim Lusensky.Undersökningen skickades ut den 8 mars 2022 till Mäklarsamfundets medlemmar och pågick till och med den 28 mars. Den har besvarats av 748 fastighetsmäklare över hela landet
Mikael Barani

2022-04-04 08:38