Nyhetsbild

Enklande och effektivare resande till och kring Arlanda

Ska trafiken från Bromma flygplats kunna flyttas till Arlanda behöver tillgängligheten förbättras i hela huvudstadsregionen. Stockholms Handelskammare presenterar idag en rapport med flera förslag på hur detta ska gå till. Det första innebär en satsning på Arlandabanan.


Carl Bergkist är näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.
– Arlanda måste utvecklas för att trafiken från Bromma ska kunna flyttas till Arlanda flygplats. Flygplatsens placering är en utmaning men behöver inte vara ett problem – förutsatt att resorna till och från fungerar bra. Därför är det av yttersta vikt att det kollektiva resandet förbättras genom att restiderna kortas och biljettpriserna sänks, säger han.


Utbyggnadsförslaget består av tre etapper som bör genomföras fram till Brommas stängning år 2038. Den första etappen kan inledas omgående och innebär att A-Train köps ut från Arlandabanan.
– Arlandabanan är nyckeln till resorna till och från flygplatsen. Om kapaciteten låstes upp skulle man kunna öka antalet sittplatser från 3 500 till 7 000 per timme, samtidigt som flera nya direktlinjer från hela Mälardalen kan öppnas. Dessutom kan priset för tågresorna sänkas radikalt mot dagens läge, säger Carl Bergkvist.


Stockholms Handelskammare vill öka tillgängligheten till Arlanda flygplats från hela huvudstadsregionen.Stockholms Handelskammare vill öka tillgängligheten till Arlanda flygplats från hela huvudstadsregionen.


Vidare innebär Handelskammarens förslag en ny trafikeringsplan för SL:s pendeltåg och mindre justeringar av plattformshöjden på vissa av Arlandas stationer. Etapp två genomförs senare och medför en kraftigt ökad kapacitet för busstrafik till och från flygplatsen. I ett sista skede bör en förlängning av Roslagsbanan övervägas.


Just nu finns mycket begränsade medel för investeringar och underhåll av infrastruktur. Därför föreslår StockholmsHandelskammare att flera av åtgärderna får en alternativ finansiering för att påskynda förbättringarna. Bland annat bör man använda exploateringsintäkter från marken som Bromma står på för att betala för bättre kollektivtrafik.
– Just nu pågår en utredning om hur Arlanda ska utvecklas som ska lämna sitt slutförslag 15 juni. Vi hoppas att utredaren tar till sig av våra förslag, avslutar Carl Bergkvist.
Mikael Barani

2022-04-01 08:50