Nyhetsbild

Färre vakanser på hyresmarknaden för kontorslokaler i Stockholm

Efter två tuffa år sker det sedan förra året en stabilisering av hyresmarknaden för kontorslokaler i Stockholm. Uppgången av vakanser har planat ut och omsättningen på marknaden uppvisar tecken på återhämtning. Detta enligt CityMark Analys senaste kartläggning.


CityMark Analys kartlägger i detalj kontorshyresmarknaden i Stockholm och andra större städer två gånger om året. I vårens kartläggning framkommer bl.a. att vakansgraden i centrala Stockholm (innanför tullarna) uppgick till strax under 7 procent. Det är högre än i höstas men i linje med nivån för ett år sedan. Vakansgraden som låg på historiskt låga nivåer under perioden 2012-18 började stiga under 2019, då tillväxten i den svenska ekonomin saktade in. Pandemiutbrottet 2020 förstärkte uppgången ytterligare. Men sedan början av 2021 har uppgången planat ut.


Generell stabilisering


Under pandemin har vakansgraden ökat snabbare i det modernare och dyrare A-segmentet än i det lite äldre B-segmentet. Även nu i vårens kartläggning är vakansgraden högre i det modernare segmentet. Tittar vi utanför centrala Stockholm så verkar trenden fortfarande vara något uppåt i Norrort medan det finns en tendens till nedgång i Söderort.
– Visserligen har vakansgraderna ökat något men vi ser ändå generellt att hyresmarknaden för kontor har stabiliserats och att de kraftiga vakansuppgångarna har bromsat in. Även om det finns mycket osäkerhet både kring de kortsiktiga effekterna av Ukraina-kriget, inflationen och de stigande räntorna och kring de långsiktiga effekterna av minskad kontorsnärvaro så tycker vi det finns goda förutsättningar för att vakansgraden ska kunna ligga kvar, eller sjunka något de kommande åren, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.Vakansgrad för kontorslokaler i Centrala Stockholm, 2009-2022Källa: CityMark Analys


Omsättningen på hyresmarknaden är på väg tillbaka


Pandemiutbrottet våren 2020 skapade stor osäkerhet på hyresmarknaden och bruttouthyrningen av lokaler nästan halverades, från knappt 600 000 kvadratmeter till drygt 300 000 kvadratmeter, på Stockholms kontorsmarknad. Under 2021 återhämtade aktiviteten sig gradvis. Räknat som antalet tecknade hyresavtal var utfallet för 2021 tillbaka där vi var 2018-19. Räknat i antalet uthyrda kvadratmeter (strax under 400 000 kvadratmeter under 2021) var det dock fortfarande en bra bit kvar till nivåerna innan pandemin. Hittills i år har dock uthyrningen legat i paritet med motsvarande månader innan pandemin.
– Hyresgästerna på kontorsmarknaden har vaknat till liv efter den avvaktan som rått de senaste två åren. Även om ovissheten lever kvar så börjar sannolikt allt fler företag formulera en lokalstrategi för framtiden och agera efter den. Det finns därför förutsättningar för en fortsatt återhämtning av omsättningen på hyresmarknaden. Stockholms kontorsintensiva företag har gått starka genom pandemin och sysselsättningen har ökat snabbt. Det är därför sannolikt att även nettouthyrningen ökar framöver, om inte konjunkturläget försämras alltför drastiskt, säger Tor Borg.


Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Stockholm, Solna, Sundbyberg och Nacka 2009-2021Källa: CityMark Analys


Om CityMark Analys och kartläggningen
CityMark Analys har kartlagt och analyserat den svenska fastighetsmarknaden, med fokus på kontorshyresmarknaden, sedan början av 1990-talet. Två gånger om året görs detaljerade kartläggningar av drygt 3 000 kontorsfastigheter genom individuella kontakter med fastighetsägare och förvaltare. Kontorsytor som uppgår till minst 350 kvadratmeter täcks av kartläggningen och hyresavtal för kontorsytor om minst 50 kvadratmeter registreras. Validiteten är mycket hög.


Vakansgraden beräknas som antalet kvadratmeter vakant kontorsyta dividerat med det totala antalet kvadratmeter kontorsyta i fastighetsbeståndet. En vakant yta är okontrakterad hos fastighetsägaren. Hit räknas alla ytor som är vakanta vid mättidpunkten eller kommer att bli vakanta inom den närmaste tremånadersperioden.


Omsättning avser antalet tecknade hyresavtal eller summan av de kontorsytor för vilka avtal tecknats. Här inkluderas nyteckningar, tilläggsförhyrningar och internflyttar men inte omförhandlingar och förlängningar.


Den långa historiken och detaljrikedomen i kartläggningarna gör CityMark Analys unika när det gäller kontorshyresmarknaden. CityMark Analys samarbetar med flertalet av de större svenska fastighetsägarna. Vår verksamhet är en viktig del av den svenska fastighetsmarknadens, i en internationell jämförelse, höga transparens.


CityMark Analys är en del av Byggfakta Group som är en ledande förmedlare av bygg- och fastighetsrelaterad information, med ca 1 800 anställda och verksamhet i flera länder jorden runt.
Mikael Barani

2022-03-29 08:27