Nyhetsbild

Växjö får fler solcellsanläggningar

Växjö får två nya solcellsanläggningar när Videum investerar i regionen. Projektet är i linje med kommunens mål för ett mer hållbart Växjö. Arbetet beräknas vara färdigt runt midsommar i år då anläggningarna också ska vara i drift.


Anläggningarna i fråga kommer att finnas på Linnéuniversitetets bibliotek – installerad effekt ca 125 kW – samt på Framtidsvägen 10, 12 och 16  där man får en installerad effekt 180 kW.
– Hållbarhetssatningar av det här slaget känns helt rätt för oss. Att investera i energieffektiviserande åtgärder som gynnar både vår miljö och ekonomi är självklart. Vi har fina förutsättningar att kunna bidra till hållbar elförsörjning då våra stora tak lämpar sig väl för den här typen av installationer, säger Videums driftsansvarige Henrik Wikingsson som också är ansvarig för solcellsprojekten.


Arbetet påbörjas omgående och anläggningarna planeras vara i drift runt midsommar 2022.Videums utbyggnad av solcellsanläggningar historiskt
2021 Videums eget kontor, Hus Echo – installerad effekt 29,2 kW
2020 Cykelställ på Framtidsvägen – installerad effekt 3,4 kW
2018 Polisskolan – installerad effekt 13 kW
2018 Epic – installerad effekt 29,7 kW
2018 Kontor- och mötesmiljön på Framtidsvägen – installerad effekt 22,2 kW
2017 Linnéuniversitetets huvudbyggnad – installerad effekt 120 kW
Mikael Barani

2022-03-25 09:43