Nyhetsbild

Tunga släp i topp gällande körförbud

Bilprovningens statistik visar att tunga släp är den typ av fordon som fick flest körförbud under 2021. Av de nära 19 000 tunga släp som besiktades hade 60 procent brister med krav på efterkontroll. Omkring 300 av släpen fick körförbud inför den andra besiktningen.Under 2021 kontrollbesiktade Bilprovningen närmare 19 000 tunga släp (totalvikt över 3,5 ton). Sex av tio (58,7 procent) fick anmärkningar. Jämfört med andra fordonsslag är det en hög andel.


Fyra av tio tunga släp (43,6 procent) hade fel som krävde efterkontroll. Det innebär att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan felen har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts. Majoriteten av felen berodde brister i bromssystemet, hjulsystemet och i styrsystemet.


Risk för haveri och fara för trafiksäkerheten


1,6 procent av de tunga släpen fick körförbud. I samtliga fall bedömdes fordonet utgöra en uppenbar trafiksäkerhetsfara med risk för haveri, främst till följd av otillräcklig bromsförmåga och allvarliga rostskador.


Högsta andelen tunga släp med körförbud hade Västerbottens län med 3,3 procent. Lägsta andelen hade Uppsala län med 0,4 procent.


Ett tungt släp genomgår kontrollbesiktning hos Bilprovningen. Foto: Bilprovningen
Ett tungt släp genomgår kontrollbesiktning hos Bilprovningen. Foto: Bilprovningen


Positiv trend


En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2020 och 2021 pekar på en positiv trend. Andelen tunga släp som hade fel med krav på efterkontroll sjönk från 44 till 43,6 procent och andelen som fick körförbud minskade också, från 1,7 till 1,6 procent.
– Det är positivt att anmärkningarna på bromssystemen har minskat med 2,9 procent. Jag hoppas att trenden håller i sig och att vi fortsatt får se fler fordon med färre fel. På sikt bidrar det till en ökad trafiksäkerhet och en vinst för hela samhället, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.


Besiktningsintervall för tunga släp


Ett tungt släp (totalvikt över 3,5 ton) kontrollbesiktas för första gången inom ett år efter att det togs i bruk och därefter senast 12 månader efter föregående besiktning.
Mikael Barani

2022-03-22 08:50