Nyhetsbild

Ny tjänst ser till att skyddsrummet är säkert

Många skyddsrum används idag som förråd eller föreningslokaler men nu kan bostadsrättsföreningar få hjälp att göra en inventering av sina skyddsrum. Bakom initiativet ligger Riksbyggen och inventeringen utförs enligt riktlinjerna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.


Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare med cirka 4 400 bostadsrättsföreningar bland sina kunder. Riksbyggen samarbetar med leverantören Presto för utförande av tjänsten. Erbjudandet finns tillgängligt över hela landet.
– På kort tid har vi på Riksbyggen fått många frågor från bostadsrättsföreningar som vill ha hjälp med att ställa i ordning sina skyddsrum. Idag används många skyddsrum till cykelförråd eller föreningslokaler och Riksbyggen har därför tagit fram en tjänst som underlättar för föreningarna att leva upp till myndighetskraven, säger Eric Stuart, affärsområdeschef på Riksbyggen fastighetsförvaltning.


  Säker  


Detta ingår:  • Grundlig inventering enligt MSB:s riktlinjer.

  • Digitalt protokoll med förslag på eventuella åtgärder.

  • Genomgång av resultatet från inventeringen.

  • Utbildning via E-learning.


I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum. Ett skyddsrum skyddar människor mot splitter, gas och rasmassor.
– Det är fastighetsägarens ansvar, i det här fallet bostadsrättsföreningens, att underhålla skyddsrummet för att skapa trygghet för de boende. För oss på Riksbyggen är det viktigt att kunna hjälpa till i det arbetet och behovet är stort, säger Eric Stuart.


Läs mer om skyddsrum på MSB's hemsida.


Förutom bostadsrättsföreningar förvaltar Riksbyggen cirka 100 000 hyresrätter. Riksbyggen förvaltar även ett stort antal kommersiella och offentliga lokaler. Riksbyggen har förvaltningsverksamhet på 430 orter runt om i landet.
Mikael Barani

2022-03-18 09:32