Nyhetsbild

Hög svensk vattenanvändning med europeiska mått mätt

I Sverige använder hushållen i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Samma siffra för Danmark är 100 liter. När den varma sommaren stundar riskerar dricksvattentillgången att bli ansträngd, något som kan motverkas med effektivare vattenavändning.


Under förra året införde 42 av Sveriges kommuner någon gång bevattningsförbud, och 21 kommuner uppmanade om att spara på vattnet på grund av ett ansträngt läge. Nackas vatten kommer från Mälaren, och därför har kommunen god tillgång till dricksvatten året runt. Men under den varma sommaren kan läget ändå bli ansträngt på grund av att vattenanvändningen ökar markant. Nationellt och globalt innebär klimatförändringarna att risken för vattenbrist ökar. Branschorganisationen Svenskt Vatten och dess över 300 medlemmar uppmanar nu svenskarna att minska sin vattenförbrukning.
– Rent vatten har setts som en självklarhet i Sverige, men det förändrade klimatet och befolkningsökningen innebär att vi behöver tänka mer på hur vi använder vattnet. Det finns många enkla sätt att minska vattenanvändningen utan att det behöver bli obekvämt, säger Mats Rostö, vd på Nacka vatten och avfall.


Brist på dricksvatten kommer att bli allt vanligare


Enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC, innebär klimatkrisen att brist på dricksvatten kommer bli allt vanligare. Ett av budskapen från IPCC är att det kommer krävas omfattande klimatanpassningar för att vi som samhälle ska kunna hantera de klimatförändringar som inte kan undvikas. En sådan anpassning är att minska vattenanvändningen så att vattnet kan användas av fler och att vi vårdar vår viktigaste naturresurs.


140 liter vatten per person och dygn i Sverige


I Sverige gör vi i snitt av med cirka 140 liter vatten per person och dygn, medan hushållsförbrukningen i Nacka ligger runt 130 liter. I Danmark och många andra länder i Europa är motsvarande siffra 100 liter.


– På Nacka vatten och avfall jobbar vi för att öka kunskapen om vattnets värde och hur vi kan använda vatten mer hållbart. Ett hushåll kan spara en hel del vatten genom att använda vattnet smartare. Små förändringar i vardagen kan ge stora resultat långsiktigt – ”många bäckar små” – som man säger!


Din vattenanvändning spelar roll


Gemensamt nationellt arbete för hållbar vattenanvändning


Svenskt Vatten har samlat en större del av Sveriges kommuner och VA-organisationer i ett gemensamt arbete för en hållbar vattenanvändning. Förra året deltog Nacka vatten och avfall i initiativet och samarbetet fortsätter även 2022. Mats Rostö avslutar:
– Samverkan är en viktig förutsättning för att VA-branschen ska kunna bidra till de globala klimatmålen i Agenda 2030.Så kan du spara vatten i vardagen
För att hitta gyllene tillfällen att minska din vattenförbrukning kan du fundera på de två frågorna nedan:


När kan du stänga av kranen en stund istället för att ha den rinnande?
Förslag:  • När du borstar tänderna

  • I duschen när du tvålar in dig

  • När du diskar


Hur kan du planera för att minska din vattenanvändning?
Förslag:  • Kör alltid full diskmaskin (det går åt samma mängd vatten oavsett hur full maskinen är)

  • Vattna i trädgården morgon och kväll då det är svalare och vattnet inte dunstar i värmen

  • Spara regnvatten till bevattning i trädgårdenVärldsvattendagen
Den 22 mars infaller Världsvattendagen – ett initiativ för att lyfta betydelsen av vatten. Världsvattendagen instiftades 1992 av FN för att rikta fokus på betydelsen av färskvatten och verka för hållbart hanterande av detta viktiga livsmedel.


Vatten går som en röd tråd genom allt som har med klimatet att göra. Klimatförändringarna leder till kraftigare svängningar i vattnets kretslopp och ökar risken för översvämningar, skyfall, brist på dricksvatten, torka och skogsbränder i torra områden. Vatten spelar en viktig roll överallt – även där det inte syns. Årets tema för Världsvattendagen är grundvatten – att göra det osynliga synligt. Via länkarna nedan kan du läsa mer om detta:


Svenskt Vatten om Världsvattendagen


worldwaterday.org
Mikael Barani

2022-03-17 08:48