Nyhetsbild

Ny anläggning säkrar dricksvatten i Ystad

Ett nytt reningssteg på Ystads avloppgsreningsverk Sjöhög innebär att man sparar motsvarande 75 miljoner liter dricksvatten per år. En teknisk lösning från Anolytech återanvänder renat avloppsvatten istället för dricksvatten.


Ystads kommun har fått bidrag från Länsstyrelsen till att bygga en anläggning som omvandlar renat avloppsvatten till ett tekniskt vatten. Satsningen innebär att reningsverket framöver kan återanvända avloppsvatten i processerna vid reningsverket i stället för att som idag, använda dricksvatten. På så sätt säkras tillgången på dricksvatten genom att avlasta dricksvattenproduktionen i samhället.


För desinficering av det tekniska vattnet kommer en teknisk lösning från Anolytechs att användas. Tekniken innebär att smittämnen i filtrerat renat avloppsvatten avdödas med hjälp av ett system som kontinuerligt tillför pH-optimerad hypoklorsyra som produceras direkt på plats.


Publicering i Ystads Allehanda 220311
Publicering i Ystads Allehanda 220311


Det desinficerande reningssteget bidrar till att det tekniska vattnet som produceras kan uppnå kraven för god badvattenmiljö, vilket är ett krav som ställs på produktionsanläggningen i projektet.


Fortsatt god arbetsmiljö


Av kravspecifikationen som ställdes i upphandlingen var det också tydliggjort att det desinficerande reningssteget i projektet inte får störa övriga processer i reningsverket eller på något sätt försämra villkoren för att personalen ska tillförsäkras en god arbetsmiljö.


När svenska Anolytech 2005 presenterade ett nytt och miljövänligare sätt att desinficera vatten utan kemikaliervar många skeptiska. 17 år senare framställer företagets utrustning dagligen en unik pH-optimerad hypoklorsyra av vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom miljövänlig desinficering av vatten, händer och ytor för europeiska kunder inom olika branscher. Produktionen av desinficeringsmedel sker på plats i ett cirkulärt system.
– Installationen på Ystads reningsverk ger oss den referens vi behöver för att driva ett nödvändigt teknikskifte från kemikaliebaserad till miljövänlig desinficering av vatten. Multiplicerar man de 75 miljoner liter vatten Ystads kommun sparar med landets alla kommuner inser man snabbt miljönyttan, säger Cristan Sterning, försäljningschef Anolytech.


Det nya reningssteget skall vara installerat i juni och i full drift senast i augusti 2022. Ordervärdet för Anolytech är 997 000 kronor.
Mikael Barani

2022-03-14 08:51