Nyhetsbild

Nu återinförs stämmolagen för smittsäkra möten

Den temporära stämmolag som infördes under Covid-19 träder nu i kraft igen. Stämmolagen möjliggör bland annat bolags- och föreningsstämmor utan fysiska möten. Lagen gäller till årets slut.


I april 2020 började lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, även kallad den tillfälliga stämmolagen, att gälla. Syftet var att underlätta för företag och föreningar att genomföra årsstämmor på ett sådant sätt att risken för att sprida viruset som orsakar covid-19 kunde minskas. Lagen var tidsbegränsad och slutade att gälla den sista december 2021.


HSB Riksförbund begärde då, tillsammans med Bostadsrätterna och Riksbyggen, i en skrivelse till regeringen att lagen skulle förlängas. Detta för att spridningen av covid-19 ökade markant i början av året och för att det fortsatt kan finnas behov för föreningar att hålla sina stämmor utan fysiskt deltagande.


Till årsskiftet


Riksdagen har nu beslutat att återinföra den tillfälliga stämmolagen från den 1 mars 2022 till den 31 december 2022.


Lagen möjliggör att föreningsstämmor även kan genomföras:   • genom elektronisk uppkoppling med möjlighet för medlemmarna att poströsta före stämman

  • genom fysisk närvaro med möjlighet för medlemmarna att poströsta före stämman eller

  • genom att medlemmarna enbart deltar genom poströstning.


Lagen möjliggör även att insamling av fullmakter får ske efter beslut av styrelsen.


Tillfällig stämmolag återinförs


Möjliga sätt att hålla stämmor


Under tiden som den tillfälliga stämmolagen gäller kan stämmor hållas på följande olika sätt:  • Stämma med fysiskt deltagande

  • Stämma med fysiskt deltagande och poströstning

  • Stämma digitalt med möjlighet till poströstning

  • Stämma digitalt med möjlighet till fysiskt deltagande

  • Stämma med enbart poströstning (inget fysiskt eller digitalt deltagande)

  • Per capsulam/skrivbordsstämma (inget fysiskt eller digitalt deltagande)


Mallar och checklistor för fullmaktsinsamling samt både rena poströstningsstämmor och digitala eller fysiska stämmor i kombination med poströstning finns för styrelser i Mitt HSB eller hos din HSB-förening.


Vill du veta mer om den tillfälliga stämmolagen eller hur ni ska planera för er kommande stämma så är HSB gärna behjälpliga. Klicka här om ni vill veta mer.
Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning i frågor som rör boendet.
Mikael Barani

2022-03-11 16:03