Nyhetsbild

Regioner kräver infrastruktursatsning i Örebro

En stor del av de 150 miljoner ton gods som fraktas genom regionerna Stockholm och Mälaren transporteras genom Örebro och Närke. Nu sluter grannregionerna upp kring Örebros krav att regeringen ska bygga ut infrastrukturen i länet. En satsning på Hallsberg ligger därför högt upp på agendan när regeringen i vår avgör vilka spår och vägar som ska byggas under 2023.


Trafikverket har lämnat sitt förslag till vilka infrastruktursatsningar som ska göras fram till 2033 och nu är det upp till regeringen att avgöra vilka spår, vägar och farleder som ska byggas. Resurserna är begränsade och det kommer behövas hårda prioriteringar. Genom Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits har länen i Stockholm-Mälarregionen enats om sju tydliga krav på regeringen om vad som behöver prioriteras.
I samarbetet ingår Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland.
– Vi har samlat oss över regiongränser, kommungränser och partigränser och lämnat ett tydligt krav till regeringen om att sätta nyttan främst. Örebroregionen är ett av Sveriges bästa logistiklägen och brister i infrastrukturen här får snabbt negativa effekter för hela landets transporter. Med bättre spår på Mälarbanan och genom Örebro blir det enklare för vardagspendlarna att resa hållbart och affärsresenärerna att ta tåget mellan Oslo-Örebro-Stockholm, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande Region Örebro län.


Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande Region Örebro län. Foto: Pressbild/Mälardalsrådet.
Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande Region Örebro län. Foto: Pressbild/Mälardalsrådet.


6 miljarder i nytta för Örebroregionen
En analys från Mälardalsrådet visar att nyttan skulle vara 6 miljarder kr för Örebro län om staten lyssnade på Stockholm-Mälarregionen när infrastrukturen ska prioriteras senare i vår. Det handlar om restidsnyttor när det går snabbare att ta tåget till jobbet i Lindesberg, vinster för företag när det går snabbare att frakta gods genom Örebro och markpriserna ökar i Kumla. Totalt skulle nyttan uppgå till 120 miljarder kr för hela landet om regeringen följde Mälardalsrådets prioriteringar.


Sju regioner – sju krav på regeringen
De sju regionernas krav på regeringen har samordnats av Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits och presenteras på Örebroregionens infrastruktur- och transportdag fredagen den 11 mars. Infrastrukturdagen hålls i år utifrån temat “Vad gör regionen för att ställa om till hållbara transporter?” och samlar representanter för regionens politik, tjänstepersoner och näringsliv. Under dagen presenteras även det storregionala Godstransportrådet för Stockholm-Mälarregionen.En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam utvecklingsplan för Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Läs mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se
Mikael Barani

2022-03-11 11:04