Nyhetsbild

Karlstad får svävande bro

Karlstad kommer att få en unik cykelbro som ska stå färdig till hösten 2023. Bron kommer att vara nästan 300 meter lång och dess design skapar känslan av en svävande brygga över Klaraälven. Norconsult ansvarar för projektering och Inhouse Tech står för underbyggnaden.


Den planerade cykelbron går mellan Råtorp och Färjestad. Bron binder samman Karlstads norra stadsdelar och kommer göra Karlstad till en mer tillgänglig cykelstad. Norconsult ansvarar för projektering av brons överbyggnad medan Inhouse Tech står för underbyggnaden. Kunden är Westcon Entreprenad AB och slutkund är Karlstad kommun.


Brons gestaltning är resultatet av en arkitekttävling. Den kommer bli 290 meter lång och ha en varierad bredd på mellan 5,3 meter och 7,3 meter. Den kommer svänga lätt och ge ett luftigt intryck med sidoräcken av nät och en körbana av ihålig gallerdurk som står direkt på pålar.


– När du går över bron kommer du kunna se rakt igenom durken och rätt ner i Klarälven, säger Mattias Nilsson, brokonstruktör på Norconsult och teknikansvarig för projektet.


Enklare vinterunderhåll


Tanken med gallerdurken är att snö och regn inte ska samlas på gång- och cykelbanan utan åka rakt ner i älven och att bron därmed kommer enklare att att vinterväghålla. Bron kommer dock vara anpassad för mindre plogbilar. Ambulanser kommer också kunna ta sig över. En knapp meter av mittbanan kommer vara i tårplåt som inte är ihålig för att öka tillgängligheten.


  Karstad ny cykelbro  


Projektet satte i gång i januari i år och planeras vara klart hösten 2023. Mattias Nilsson menar att bron har goda chanser att bli den enda i sitt slag.


– Jag har i alla fall inte sett ett liknande projekt under mina 20 år i branschen, en så pass lång stålbro som slingrar sig över Klarälven stående på pålar med luftiga däck, det blir nästan som en svävande brygga. Den är spektakulär i all sin enkelhet, säger han.


– Det är verkligen en spännande geometri. Jag skulle säga att bron har goda chanser att bli ett landmärke, säger Julia Elhag, teamchef för brokonstruktion på Norconsult.
Mikael Barani

2022-03-10 15:49