Nyhetsbild

Hybridkontoret är framtidens melodi

Sökningar på arbete som växlar mellan distansjobb och kontor, så kallade hybrida lösningar, ligger högt upp i sökningar på internet. Detta underbyggs även i den rapport som Wihlborgs och anaylsföretaget Navet har låtit ta fram med hjälp av artificiell intelligens.


Från fokus på hemmakontoret, ergonomi och längtan efter social samvaro under det första pandemiåret 2020, har samtalet skiftat till att handla om möjlighet till hybridarbete och om kontoret som plats.


Tillvägagångssättet bakom rapporten ”Kontoret i ny tappning”, med en stor mängd data som analyserats med hjälp av artificiell intelligens (AI), gör det möjligt att analysera nya underliggande strömningar och tendenser, eller kvarstående trender, som vi inte alltid kommunicerar öppet. En sådan slutsats som har kunnat dras är att allt fler sätter situationen på arbetet i samband med välmående i stort.


Högre krav på ledning


Skiftet i samtalet innebär att förväntningarna på kontoret har ökat, konstaterar Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs:
– Hybrida lösningar är här för att stanna, vilket ställer högre krav på ledarskap, organisation och tekniska förutsättningar. Det sätter ett helt nytt ljus på kontorets funktion. Arbetsplatser förväntas vara ännu mer attraktiva och utformas som mötesplatser för innovation och utveckling. De har blivit en viktig del av arbetsgivarvarumärket.


  Hybridkontor  


Undersökningen visar också att företagens medvetenhet om medarbetarnas nya förväntningar har ökat, och att anpassningar görs för att skapa större utrymme för individuella behov. Däremot skiljer sig företagens respektive medarbetarnas bild av vad flexibilitet innebär i praktiken.
– Det finns ingen universallösning som alla organisationer kan tillämpa, utan är något som behöver arbetas fram baserat på de mål man vill uppnå med sin verksamhet. Annars blir det lätt att flexibilitet omvandlas till regler som ger motsatt effekt med snarare minskade möjligheter för medarbetarna.


Utökad rekrytering


Ulrika Hallengren ser stora möjligheter för företag och andra organisationer att ta ett omtag kring kontoret:
– Den som hittar nyckeln till flexibla och hybrida lösningar blir också en attraktiv arbetsgivare. Det ger också möjligheter att till exempel utöka sin rekryteringsbas geografiskt. Vi märker att många av våra kunder nu tar tillfället i akt att uppgradera sina lokaler efter nya behov. De har gjort sin hemläxa och utformar medvetet sina lokaler för att stärka varumärket och företagskulturen. Till exempel ökar intresset för hållbara lösningar, återbruk av inredning och möbler som ett sätt att visualisera sin hållbarhetsambition.  Om studien
  Studien ”Kontoret i ny tappning” är en uppföljare till den första studien, ”Kontorsmarknad i förändring”, som presenterades 2021, och baseras på 5 300 inlägg från privatpersoner och 4 400 inlägg från företag i sociala medier, samt en miljon sökningar på Google. Den nya studien undersöker hur de digitala samtalen på sociala medier och vår sökhistorik har utvecklats under tre tidsperioder under två år: 2019/2020 (före pandemin), mars-oktober 2020 (pandemins utbrott) och mars-oktober 2021, då hoppet om en normalitet började sprida sig.   Text: Wihlborgs Fastigheter AB
   Mikael Barani

   2022-03-09 11:45