Nyhetsbild

Hantverkarbarometern: ROT-avdraget fortsatt viktigt för hantverkare

Enligt en färsk undersökning anser tre fjärdedelar av svenska hantverkare att ROT-avdraget har stor eller mycket stor betydelse för branschen. Det är Beijer Bygg som presenterar statistiken i samband med sin lansering av Hantverkarbarometern.


Beijer Bygg lanserar Hantverkarbarometern, en undersökning ämnad att ta tempen på vad hantverkare tycker och tänker kring branschen i olika frågor. Enkäten samlar in svar från hantverkare runt om i Sverige där de ger sin syn på konjunkturen, ROT-frågan, orderingång, pandemins effekter och kunders preferenser gällande miljövänliga material och hållbarhet.

Geir Thomas Fossum, VD på Beijer Byggmaterial, hoppas och tror att barometern på sikt kan hjälpa till att lyfta de frågor som hantverkarna i Sverige tycker är av vikt samtidigt som han välkomnar de insiktsfulla resultaten.
– Hantverkarbarometern är en unik undersökning som skapats för att ge Sveriges tusentals hantverkare en samlad röst. De får nu chansen att återkommande göra sin röst hörd inom en rad olika frågor som rör deras verksamhet och deras kunders preferenser. Resultaten från barometern blir inte bara ett kvitto på vad hantverkare tycker i olika frågor, utan ligger också till grund för diskussioner och sedermera förändring i branschen, säger Geir Thomas Fossum.


Betydande roll


Resultaten från Hantverkarbarometern visar att ROT-avdraget fortfarande gör stor skillnad för hantverkare runt om i landet. Cirka tre fjärdedelar av alla respondenter tycker att ROT har en betydande roll i deras bransch. Samtidigt gör ROT-avdraget mest skillnad för mindre hantverkarfirmor än vad det gör för de med större personalstyrka. Bland de med 1 till 10 anställda svarade cirka 75 % att ROT-avdraget var av stor betydelse, medan motsvarande andel bland de med 10 till 100 var 65%.


Hantverkarbarometern, Geir Thomas Fossum
Hantverkarbarometern, Geir Thomas FossumUndersökningen visar också att Hantverkarnas orderingångar inte påverkats nämnvärt av Coronapandemin, endast cirka 1 av 10 (8%) av de tillfrågade upplever att de fått svårare att hitta uppdrag: samtidigt som en tredjedel upplevde att det varit lättare att få uppdrag under pandemin.
– Barometerns resultat visar att hantverkarna i Sverige haft ett starkt år trots en pandemi som drabbat många delar av samhället negativt. Hantverkarbarometern tyder på en optimistisk bransch och att orderingångarna pekar uppåt. Däremot är ROT-avdraget fortsatt bärande för många verksamheter, framför allt de med mindre firmor. Därför är det av vikt att ROT-avdraget ligger kvar på samma nivåer som det gör idag, men vi vill också se att ROT-avdraget utvecklas övertid för att till exempel främja användandet av hållbarare material på byggen för att få in ett större miljöperspektiv i ROT-frågan, säger Geir Thomas Fossum.


Även miljömedvetenheten bland kunder har enligt barometerns resultat ökat under det senaste året. Av de tillfrågade hantverkarna ansåg cirka 36% att miljömedvetenheten hos kunder ökat under det senaste året och 59% tyckte att kundernas miljömedvetenhet var oförändrad.


Om Hantverkarbarometern
Hantverkarbarometern är ett initiativ från Beijer Byggmaterial och utgörs av en enkät som alla hantverkare i Sverige, oavsett inriktning, ges möjlighet att svara på. Det övergripande syftet är att få ett kvitto på vad alla tusentals hantverkare runt om i Sverige tycker och tänker om sin bransch.
Visionen med barometern är att hantverkare återkommande får möjligheten att svara på frågor som rör bland annat konjunkturen, upplevd orderingång, ROT-frågor och arbetsmiljö. Det finala målet är att resultaten kan generera diskussioner såväl som förändring inom branschen.
Mikael Barani

2022-03-09 11:31