Nyhetsbild

Effektivare bostadsbyggande tema i ny bok

Författarna Herik Melkstam och Mikael Sjölund släpper den nya boken "Bygg för fler" där man visar på lösningar och utvecklingsanda för ett mer effektivt bostadsbyggande. Nyckeln är att se bostaden som en produkt bland alla andra.


Det finns många faktorer som gör att det inte byggs för fler i Sverige. Lägre kostnader leder inte med automatik till lägre priser på boende, men är en förutsättning. Om alla i bygg- och fastighetsbranschen såg bostaden som en produkt bland andra och anammade de industriella principer för utveckling, samverkan och tillverkning - som andra tillverkande företag har utvecklat med stor framgång – skulle det kunna byggas snabbare, mer kostnadseffektivt och mer kundanpassat


En bok för alla


"Bygg för fler" vänder sig till dig som är beställare av bostadsproduktion, privat såväl som offentlig, men också dig som är leverantör, entreprenör, investerare, folkvald med ansvar för byggfrågor eller helt enkelt allmänt intresserad av frågan.


  Bok om byggande  


En effektiv byggbransch gynnar alla och i boken presenteras en agenda för ett mer effektivt bostadsbyggande med fokus på återvinning av kunskap, prefabricering, samarbete, digitalisering och nya affärs­modeller med den boendes önskemål i fokus. Det görs genom intervjuer med innovativa företrädare inom och utom byggbranschen och med exempel från lyckade satsningar. 


Författarna, Henrik Melkstam och Mikael Sjölund, har haft lite olika ingång i ämnet. Den ene av dem är mer eller mindre född i byggropen och den andre landade i byggbranschen efter ett antal år i industrin. Båda har haft ansvar för inköp inom stora nordiska byggföretag och jobbar nu med flera av de stora fastighetsägarna, bostadsutvecklarna och byggentreprenörerna. Det som förenar dem är en vision om en mer utvecklad bransch som gör det möjligt att bygga så att fler har råd och möjlighet att få ett bra boende.
Mikael Barani

2022-03-07 11:35