Nyhetsbild

Västlänken förutsättning för ett grönare Göteborg

Byggnationen av Västlänken är en betydande del av Göteborgs resa till att bli en mer hållbar region. Bland annat kommer tågkapaciteten att öka och projektet knyter samman tågtrafiken i västa Sverige.


100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att ha gång- och cykelavstånd till en pendeltågsstation i centrala Göteborg när Västlänken står klar 2026, enligt Göteborgs Stad.


Det blir en ny järnvägsförbindelse för pendel- och regiontåg. En 6 km lång tågtunnel och underjordiska stationer byggs i centrala Göteborg. Tågkapaciteten kommer att öka och tre nya stationer gör det möjligt att resa både enklare, snabbare och med färre byten. Västlänken gör det dessutom möjligt att knyta ihop tågtrafiken i Västsverige.


  Västlänken
Grafik : Roland Thorbjörnsson 


Trafikverket ansvarar för genomförandet och byggandet av projekt Västlänken som sker i nära samverkan med Göteborgs Stad och Västtrafik. Stadsutvecklingen i anslutning till de nya stationerna ansvarar Göteborgs Stad för. Projektet delfinansieras av staten.


Deletapp Centralen pågår och Kungälvs Rörläggeri har under 2021 bland annat arbetat med tunnelavvattning och spillvatten i Centralstationen. I augusti 2022 startar arbetet på allvar med serviceschakt och pumpstationer. Kungälvs Rörlägger kommer att vara engagerade i byggfaser fram till augusti 2025 och Västlänken planeras öppna för trafik i december 2026.
Mikael Barani

2022-03-04 11:06