Nyhetsbild

Skellefteå sätter fokus på träföretag

Skellefteåregionen har ett stort kunnade inom träförädling, ett faktum som nu hamnar i strålkastarljuset. Stiftelsen Träenigheten och Träinnovationsklustret profilerar nu företag som producerar och vidareförädlar träprodukter. Mindre företag utanför tätorterna får extra mycket fokus.


Totalt har 430 000 kronor avsatts för projektet som kommer att pågå över två års tid. Bakom satsningen står både näringslivet, akademin och Skellefteå kommun. Satsningen samordnas av Träinnovationsklustret som förutom Stiftelsen Träenigheten består av Skellefteå kommun, Träbransch Norr, Träcentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet och RISE.
– Ett stort tillväxthinder för många av de här företagen är att de är okända på en bredare marknad. Genom att agera tillsammans kan vi både lyfta fram det stora kunnande som finns och fortsätta bredda bilden av Skellefteåregionen som en stark drivkraft inom träförädling, säger Dan Magnusson, ordförande i Stiftelsen Träenigheten.


Britt-Inger Brisadottir, utvecklingsstrateg Skellefteå kommun och samordnare Träinnovationsklustret.
Britt-Inger Brisadottir, utvecklingsstrateg Skellefteå kommun och samordnare Träinnovationsklustret.


Fönster mot marknaden


Aktiviteterna kommer bland annat att bestå av en ny webbplats och olika typer av marknadsföringsinsatser.
– Det här är efterfrågat från företagen som saknat ett fönster ut mot marknaden. Det är en satsning som kommer att göra stor nytta då det här är företag som spelar viktiga roller både som arbetsgivare på sina respektive orter och för en positiv utveckling av branschen i vår region, säger Britt-Inger Brisadottir, utvecklingsstrateg Skellefteå kommun och samordnare Träinnovationsklustret.


Satsningen är ett led i ett större arbete som syftar till att stärka tillväxten hos regionens träproduktionsindustri.
– Det är ett långsiktigt arbete där vi nu tar flera steg framåt genom att öppna fler tillväxtskapande dörrar mot marknaden. Vi ser fram emot att dra igång direkt, säger Lars Engman, verksamhetsledare Träbransch Norr.
Mikael Barani

2022-03-01 10:37