Nyhetsbild

Köping värmer Kolsva genom spillvärmeledning

Nya miljö krav och en ett äldre värmesystem fick Västra Mälardagens Energi och Miljö att fundera i nya banor. Istället för att bygga en ny fjärrvärmepanna åt kunder i Kolsva drog man en transitledning från Köping.


De 150 kunderna i Kolsva har haft fjärrvärme sedan 1999, vilken har producerats från en lokal pelletspanna och en spetspanna med olja. Ökade miljökrav på den ålderstigna pelletspannan tillsammans med ett stort reinvesteringsbehov gjorde att VME (Västra Mälardalens Energi och Miljö) tittade på andra alternativ för fjärrvärmeproduktionen.


– 2017 byggde vi samman fjärrvärmesystemen mellan Köping och Arboga för att i högre utsträckning kunna använda restvärmeleveranser från Yara och Nordkalk. Vi har goda erfarenheter av den sammankopplingen och med en ledning till Kolsva skulle ännu flera kunder kunna värmas med spillvärme, säger Robert Johansson.


Låga fjärrvärmepriser


En förstudie visade också att det var fördelaktigt för VME att bygga en 12 km transiteringsledning till Kolsva, jämfört med att ha kvar egen produktion där. Ekonomiskt var det en bra affär. Köping har idag ett av landets lägsta fjärrvärmepriser och genom att binda samman fjärrvärmenätet med Kolsva kan VME behålla fjärrvärmepriserna på en stabil nivå. Det är också en investering som är bra för miljön. 


– Kolsvaledningen ersätter två pelletspannor och två oljepannor, vilket leder till bättre miljövärden. Dessutom är det en miljövinst att vi inte längre behöver ha personal som åker på daglig tillsyn av dessa pannor, säger Robert Johansson. 


  Element  


2020 kom drygt hälften av fjärrvärmeproduktionen från spillvärme från Yara och Nordkalk, vars industrier ligger i Köping. Resterande andel kom från biobränsle. 


Efarna konsulter


FVB har haft i uppdrag att projektera och byggleda transiteringsledningen samt projekterat tre pumpstationer. För VME var FVB ett självklart val. 


– Vi har arbetat med FVB under många år och är väldigt nöjda med dem. Vi är en liten organisation, vilket gör det extra viktigt att få hjälp från erfarna konsulter till större uppdrag som utbyggnaden mellan Köping och Kolsva, säger Robert Johansson.


– Tillsammans med FVB och entreprenören Lindesberg Grus och Maskin har vi också fått bra relationer med de fastighets- och markägare som berördes av nya ledningen, vilket är centralt både när vi skulle lägga ner ledningen och framöver om det behöver göras arbeten på ledningen.


Foto, transitledning: VME
Mikael Barani

2022-02-28 10:11