Nyhetsbild

Första stegen mot Visbys nya stadsdel

Visborgsområdet i södra Visby är Gotlands hittills största exploateringsprojekt och mäter 40 000 kvadratmeter. Iterio har fått klartecken att leda utveckligen av området som omfattar 4 000 bostäder med tillhörande verksamheter.


Med avtalet får Iterio, i samarbete med Funkia och Zemol, uppdrag i projektet från förstudier till relationshandlingar inom flera teknikområden, inklusive VA, dagvatten, belysning, mark- och gatuprojektering, miljö, geoteknik och landskap.


  Skiss på Visborg. Källa: Iterio

Visbys nya stadsdel Visborg börjar växa fram. Skiss: Iterio


Ramavtalet har ett uppskattat värde på 40-60 miljoner kronor över en period på fyra år. Vid upphandlingen värderades kompetens högt och Iterio var den enda aktören som erhöll toppbetyg både för presentation och intervju.
– Det är glädjande att vi lyckas bevisa att även relativt små aktörer kan generera höga värden i stora exploateringsprojekt. Vi är mycket stolta över att ha vunnit detta uppdrag, vilket visar på vårt teams kompetens och förmåga att genomföra komplexa stadsutvecklingsprojekt, säger Andreas Samuelsson, gruppchef på Iterio.


Projektet beräknas starta i oktober och kommer att innebära ett nära samarbete med beställaren Region Gotland och övriga intressenter för att säkerställa en hållbar och effektiv utveckling av Visborg.
Mikael Barani

2024-06-28 13:05