Nyhetsbild

Ny stenullsfabrik i Kjula Logistikpark utanför Eskilstuna

Stenullsproducenten ROCKWOOL förvärvade 2017 mark i Kjula Logistikpark utanför Eskilstuna. Nu avslöjar bolaget att man inom kort påbörjar byggnationen en ny fabrik som skapar 120 nya arbetstillfällen. 


ROCKWOOL meddelade igår att de ska bygga en ny fabrik i Eskilstuna, en plats som på grund av sitt strategiska läge nära storstadsregionen bedöms vara idealisk för att snabbt och effektivt kunna serva kunderna på den svenska och finska marknaden.


  Isolering
ROCKWOOL beräknar att ha sin nya anläggning i drift tio år efter förvärvet
av marken där man nu inleder byggnation.


Den toppmoderna produktionsanläggningen kommer att skapa 120 nya arbetstillfällen och årligen producera 100 000 ton av ROCKWOOLs brandsäkra, högpresterande och återvinningsbara stenullsisolering, vilket gör den till världens största elektriska smältugn hittills. Driftstart förväntas ske under andra halvan av 2027.


Femte fabriken


Efter att ha förvärvat mark i Eskilstuna Logistikpark under 2017, haft samråd med lokalsamhälle och relevanta myndigheter samt initierat miljötillståndsprocessen, är ambitionen för ROCKWOOL att påbörja byggnationen inom den närmaste framtiden. Det blir den femte ROCKWOOL-fabriken i Norden.


– Våra kunder efterfrågar i allt högre grad byggmaterial med lägre klimatavtryck för att uppnå sina egna klimatmål samt för att kunna leva upp till EU-riktlinjerna för ökad energieffektivitet och förbättrad energiprestanda i byggnader. ROCKWOOLs egenutvecklade storskaliga elektriska smältteknik kommer att hjälpa marknaden att möta detta behov. Vi förväntar oss att efterfrågan på högkvalitativ isolering kommer att öka ytterligare nu när EU-direktiven ska genomföras, säger Frank Larsen, Managing Director för ROCKWOOL Nordics.


Frank Larsen fortsätter:


– Dessutom kommer fabriken att bidra till att ROCKWOOL uppfyller sina egna ambitiösa klimatmål.Illustration av fabrik: ROCKWOOL
Mikael Barani

2024-06-26 12:22