Nyhetsbild

Västerås resecentrum – en stor affär närmare byggstart

Förverkligandet av Västerås nya resecentrum har tagit ett stort steg framåt i och med att Västerås stad blir ny helägare av stadens stationshus. Efter att Jernhusen sålt sin andel av fastigheten förenklas byggprocessen. Efter slutfört projekt ska Jernhusen sedan köpa tillbaka den norra stationsbyggnaden för att bedriva stationsverksamheten där.


Fastigheten med stationshuset, som stod klart 1997, förvaltas och ägs i dag av VCAB – ett bolag som ägs till 49 procent av Västerås stad och till 51 procent av Jernhusen. Som ny helägare av VCAB får staden möjlighet att börja bygga nya resecentrum.


Resecentrum, som är designat av danska arkitekterna BIG, är ett unikt och komplext byggprojekt och genomförandet förenklas när staden får rådighet över marken.
– Vi är så glada över att vi är i mål med vårt avtal. Vi jobbar gemensamt hårt för Västerås utveckling, och är nu ett stort steg närmare bygget, säger Sanna Edling, projektchef.


Strategisk ort


I en gemensam avsiktsförklaring ges Jernhusen möjlighet att köpa tillbaka den norra stationsbyggnaden av nya resecentrum när den är färdigbyggd för att åter bedriva stationsverksamheten i Västerås. Nya resecentrum är ett komplext projekt som spänner över flera olika fastighetsägare och över bangården genom staden. Det är bra med så få aktörer som möjligt i byggskedet för att förenkla och optimera genomförandet, varför Jernhusen tillfälligtvis kliver av VCAB med avsikten att köpa åter den norra delen av nya resecentrum efter färdigställande
– Västerås är en strategisk ort för Jernhusen, och vi ser fram emot att åter få äga och förvalta stationen i Västerås när det nya resecentrumet står färdigt, säger Åsa Dahl, Affärsområdeschef, Jernhusen.


  Västerås nya resecentrum. Foto: Västerås stad
Västerås stads nya resecentrum blir en viktig del av framtidens sträcka mellan Oslo och Stockholm.


Avtalet är nu påskrivet och staden blir ny helägare av bolaget preliminärt från den 1 oktober 2024.
– Det är ett viktigt steg att vi nu är överens med Jernhusen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för stadens och regionens tillväxt. Det här är ett bevis på den handlingskraft vi har i Västerås, där vi tänker nytt och i samverkan med andra för en bra helhet, säger Helene Öhrling, stadsdirektör, Västerås stad.


– Det här är en viktig milstolpe i Västerås och resecentrums utveckling. Det är avgörande för stadens och regionens kompetensförsörjning och för näringslivets tillväxt att vi kommer vidare med bygget av nya resecentrum, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.


Förvärvet av befintligt stationshus möjliggör för Västerås stad att bygga nya resecentrum, men också den nya stadsdelen Mälarporten, som ska ge plats för 7 000 nya bostäder, 15 000 nya kontor, nya parker, skolor och service i Mälarnära läge. Nya resecentrum blir också en viktig nod för det framtida snabbstråket där tågresan mellan Oslo och Stockholm beräknas ta mindre än tre timmar.Samtliga bilder: Västerås stad
Mikael Barani

2024-06-14 13:20