Nyhetsbild

Serviceindustrin saktar ned konkurstakten

Den gångna månaden noterar de högsta konkurssiffran för maj på 30 år. Samtidigt bromsar hotell- och restaurangbranschen sina negativa siffror. Totalt gick 877 aktiebolag i konkurs under den senaste månaden.


Under maj gick 877 aktiebolag i konkurs, jämfört med 745 under samma period förra året och en ökning med 18 procent. Det är högsta siffran för maj på 30 år, sedan finanskrisen 1994. Den genomsnittliga omsättningen på de konkursade bolagen denna månaden var 5,8 miljoner.


  Konkurser per år fram till maj 2024. Grafik: credisafe  
Maj månad var den konkurstätaste på 30 år.


Totalt har 4 578 aktiebolag gått i konkurs under januari till maj. Det är 49 procent fler än förra året och nästan en fördubbling jämfört med för två år sedan.
– Vi tror och hoppas att de höga konkursnivåerna har börjat stabilisera sig något. Det finns många signaler som pekar på att ekonomin går åt rätt håll, till exempel räntesänkningar som bör bidra till ökad köpkraft och lägre kostnader för företag, däremot kommer vi fortsatt vara på höga nivåer när det gäller antalet konkurser under året. Jag förväntar mig att vi först under fjärde kvartalet kommer att kunna se mindre procentuella ökningar, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.


En ljusning i sammanhanget


Antalet anställda som drabbades under maj var 2 543 personer – en ökning med 39 procent jämfört med förra året. Sett till hela året har 13 758 personer drabbats när deras arbetsgivare gått i konkurs, en ökning med hela 57 procent.


Bygg- och fastighetsbranschen är fortsatt hårt drabbade av konkurser och uppvisar stora ökningar under maj. Samtidigt är bilhandlare den bransch som ökat mest hittills i år (82 procent). Hotell- och restaurang uppvisar under maj en positiv utveckling, med en minskning av antalet konkurser på 12 procent – den första minskningen på länge. På årsbasis är dock uppgången fortfarande 53 procent. Även antalet konkurser inom partihandeln minskade med hela 49 procent i maj.
– Det är glädjande att se ljusglimtar både för restaurang och partihandel. Det är för tidigt att dra några slutsatser, men det blir spännande att följa utvecklingen. Samtidigt finns svårigheter inom fler branscher med återbetalningen av pandemistöden som nu löper ut successivt och ger en ökad risk, säger Henrik.


Misstänkt skalbolag


Största konkurserna denna månad inkluderar musikrättighetsbolaget Utopia R&D Tech, bilförsäljaren FordonsCompaniet i Karlskrona, elföretaget Skandinavisk Elkraft i Hässleholm och byggentreprenören Tema Group i Tumba. Alla med över 100 miljoner i omsättning. Dessutom gick spelbolaget Fall Damage Studio i konkurs med en omsättning på 93 miljoner. På topp 10 listan finns också en välkänd restaurang vid Stureplan, Taverna Brillo (Taverna i Stockholm AB), med omsättning på 73 miljoner.


Antal konkursade företag med kopplingar till snabbavvecklaren Bolagsspecialisten är 366 bolag hittills i år, baserat på att de har samma adress. Företaget misstänks för att ha sålt skalbolag till kriminella.

Nyföretagandet under maj minskade med 20 procent. Totalt registrerade 3 353 nya aktiebolag, jämfört med 4 186 under samma period förra året.
Mikael Barani

2024-06-05 14:30