Nyhetsbild

Branschregler som skyddar mot fukt

Boverkets kommande byggregler föregås av Mur & Putsföretagen. Branschföreningens nya regler träder i kraft nu under juni och ämnar att skydda fasadkonstruktioner från utifrån kommande fukt. Reglerna är både hjälpmedel och säkerhet för samtliga aktörer i branschen.


Den pågående översynen av Boverkets nya byggregler, som sker inom projektet Möjligheternas byggregler och beräknas vara klara den 1 januari 2025, kommer att lägga ett större ansvar på byggbranschen. Som ett svar på det har Mur & Putsföretagen tagit fram specifika branschregler för fasader med puts på isolering och puts på ventilerade fasadsystem, med generella anvisningar för nyproduktion.
– Mur & Putsföretagens branschregler är en säkerhet. Alla som väljer ett putsat fasadsystem, levererat och utfört av aktörer som följer branschreglerna och allra helst är medlemmar i Mur & Putsföretagen, ska känna en trygghet. Svenska mur- och putsbranschens samlade erfarenheter kring hur man skapar robusta och hållbara fasader och fasadsystem har vi samlat här, säger Johan Onno, vd på Mur & Putsföretagen.


  Spricka i vägg.  
Mur & Putsföreningens nya regler för fasader träder i kraft under juni.


Tydlig redovisning


 För leverantörer som önskar så finns en möjlighet att förenkla för beställarledet och föreskrivande led att välja putsade fasadsystem. Detta görs genom att låta Mur & Putsföretagens Tekniska Kommitté granska att respektive fasadsystem uppfyller kraven enligt branschreglerna. Godkända fasadsystem enligt Mur & Putsföretagens branschregler kommer tydligt redovisas i en separat bilaga.
– Det ska vara lätt att göra rätt. Putsade fasader som uppförs i enlighet med Mur & Putsföretagens branschregler och respektive leverantörs anvisningar är fukt- och brandsäkra, får optimerad livslängd och hög estetik. Det är verkligen hållbart byggande, säger Johan Onno.


Mur & Putsföretagen planerar även för att ta fram ett kapitel för murverk under 2024.
Mikael Barani

2024-06-03 11:43