Nyhetsbild

Då öppnar E6 i Stenungsund åter för trafik

Nu börjar Trafikverket ana slutet för återställningen av E6 i Stenungsund. Den andra veckan i juli öppnar man åter upp för trafik efter det ras som skadade vägen den 23 september 2023.


Grundläggningsarbetet är klart, både lättfyllnaden som utgör grundläggningen i norr och djupstabiliseringen med kalkcementpelare i söder. Trafikverket har installerat cirka 16 000 kalkcementpelare vilket motsvarar cirka 27 mil, om man lägger dem på marken i en rad. Det motsvarar hela sträckan mellan Stenungsund och Oslo.
Dessutom har man lagt cirka 30 000 kubikmeter skumglas som lättfyllnad i den norra delen av nya E6 förbi Stenungsund.
– Vi har jobbat hårt och målinriktat för att hinna bli klara så att vi kan släppa på trafiken före sommarsemesterveckorna, säger projektchef Daniel Svensson på Trafikverket.


  Arbete, E6 i Stenungsund. Foto: Trafikverket  
Slutspurt pågår inför att kunna öppna E6 i Stenungsund i sommar.


Om vädret tillåter


De arbeten som återstår för att vägen ska kunna öppnas är asfaltering, montering av vägräcken, linjemålning, skyltinstallationer, belysning och besiktningar inför trafikpåsläpp.
– Vi ska lägga asfalt med start i mitten av juni. Tidplanen ska hålla så länge vädret tillåter och det inte blir störtregn hela veckan, säger Daniel.


Det ska också göras en översyn gällande trafiksäkerhet och entreprenadsbesiktningar för utförda arbeten. Veckorna före öppning för trafik måste Trafikverket säkerställa att den anläggning som byggts uppfyller de krav som satts för projektet. Utfallet kommer att ligga till grund för en kommande slutbesiktning under hösten.


Att få E6 färdig för genomfartstrafik är av högsta prioritet för Trafikverket. En del arbeten med exempelvis återställandet av Kärrbäcken samt den norrgående påfartsrampen kommer att ta lite längre tid.
– Det betyder att tre av fyra ramper vid Stenungsundsmotet kommer att trafikeras redan i samband med att vi öppnar för genomfartstrafiken. Det är bättre än vad vi tidigare hade beräknat, avslutar Daniel Svensson .


Varma väder, ökad trafik


Vår och sommar innebär en ökad trafikmängd längs kusten och därmed på omledningsvägnätet.
– Vi fortsätter vädja till trafikanterna att ha tålamod, visa hänsyn och anpassa sina vägval och hastigheter den korta tid som är kvar, särskilt under kommande storhelger då vi vet att trafiken ökar i hela området, säger Jonas Nilsson, enhetschef vägunderhåll på Trafikverket Västra regionen.


Rekommenderad omledningsväg för E6 är fortsatt E45, som är säkrare, har högre kapacitet och därmed en mer förutsägbar restid.Samtligt foto: Trafikverket
Mikael Barani

2024-05-31 12:13