Nyhetsbild

Prisade Kvarteret Poolen vinner ytterligare utmärkelse

Så sent som förra året utsågs Kvarteret Poolen till Årets Bygge och nu kammar byggnaden även hem Solna stadsmiljöpris 2024. Byggnadens nyskapande design fördelat på tio våningar inrymmer en simhall samt ett kontorshus som är certifierat enligt BREEAM nivå Excellent.


Kvarteret Poolen möjliggjordes genom ett innovativt samarbete mellan alla inblandade parter där Fabege och Solna stad var uppdragsgivare. Fastigheten har utmärkande drag med rundade hörn, platsmurat tegel och att simhallen tydligt lyfts fram i gaturummet genom glaspartier i fasaden.


      Nummer ett.  
Kvarteret Poolen kammar hem sina andra utmärkelse.


Tredimensionell mix


Solna stadsmiljöpris delas årligen ut av byggnadsnämnden för en byggnad, anläggning eller annan åtgärd i Solna som på ett bestående sätt förskönat stadsbilden. Solna Stads motivering för Kvarteret Poolen lyder:
– Kvarteret Poolen är ett exempel på arkitektur av mycket hög kvalitet med både vacker volym och fina detaljer. Kvarteret kopplar till sin omgivning på ett stadsmässigt sätt. En nytänkande, tredimensionell mix skapar nya värden för staden.


Fastigheten har en ambitiös hållbarhetsprofil med klimatsmarta lösningar och material. Byggnaden har exempelvis sedum- och solcellstäckta tak samt nyttjar grannbelägna ishallars överskottsvärme för uppvärmning av simhallen.Foto, Kvarteret Poolen: Fabege
Mikael Barani

2024-05-22 13:14