Nyhetsbild

Boverket: bostadsbyggandet vänder under 2025

Mycket talar för att bostadsbyggandet nu har nått botten. Det är slutsatsen från Boverket när institutionen nu släpper sin halvårliga byggprognos. Under 2025 väntas byggandet att försiktigt börja vända uppåt igen.


– Med en sänkning av styrräntan, förväntningar om ökad köpkraft och en lägre grad av osäkerhet i ekonomin som helhet, så talar mycket för att vi nu nått botten för bostadsbyggandet. Men det är ett fortsatt ansträngt läge och en del faktorer som behöver redas ut innan bostadsbyggandet ska komma i gång igen, säger Oskar Gramstad, nationalekonom på Boverket.


  Antalet påbörjade bostäder från 2011 till 2025. Källa: Boverket  
Antalet påbörjade bostäder från 2011 till 2025. Källa: Boverket


Räntan präglar utsikterna


Boverkets bedömning är att det påbörjas cirka 27 000 bostäder i år, varav 25 000 genom nybyggnad och 2 000 genom ombyggnader. Det är en minskning med cirka 16 procent jämfört med året före. Prognosen för år 2025 är att bostadsbyggandet vänder uppåt något, och att det påbörjas cirka 32 000 bostäder, varav 30 000 genom nybyggnad.


Trots positiva tendenser präglas marknaden fortsatt av höga räntor och höga byggkostnader vilket gör att ökningstakten blir låg.
– Det är positivt att vi ser tecken på en vändning för bostadsbyggandet. Men det är viktigt att komma ihåg att vi fortfarande är långt ifrån de nivåer som vi sett behövs, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.
Mikael Barani

2024-05-20 14:35