Nyhetsbild

AMA Funktion förenklar upphandlingen av totalentreprenader

Den nya boken "AMA Funktion 22" kommer med ett nytt digitalt beskriningsverktyg som underlättar processen vid upphandlingar av totalentreprenader. Kajsa Hessel, vd på Svensk Byggtjänst, är stolt över det gedigna engagemnage och arbete som ligger bakom bakom boken.
– "AMA Funktion" är faktiskt den första nya AMA:n på över 20 år.


"AMA Funktion 22" och ett tillhörande nytt digitalt beskrivningsverktyg ska göra det enklare att handla upp totalentreprenader utifrån nytta och behov. Beställare och deras konsulter får nu ett verktyg för att ställa krav i sina funktionsupphandlingar.


AMA Funktion kan även användas som underlag för upphandling av projektering inför en utförandeentreprenad eller av arkitekter för att upprätta rumsfunktionsprogam. Samtliga krav samlas på ett enda ställe.


Kravmallar i databas


I verktyget "AMA Funktion" skapar användaren sin funktionsbeskrivning med hjälp av kravmallar som är ett urval av objekt, med kravstrukturer och tillhörande råd- och anvisningstexter specifika för respektive projekt. Idag finns kravmallar för flerbostadshus, äldreboende och förskola. Antalet kravmallar i "AMA Funktion" kommer att utökas allteftersom, utifrån behov och efterfrågan från branschen.


– Mallarna fungerar som en checklista som är anpassad efter det aktuella projektet. Svensk Byggtjänst har gjort det stora arbetet med att bygga upp en enhetlig kravstruktur som gör det enklare att beskriva funktionskraven, från samtliga fackområden, knutet till specifika byggnadsverk, utrymmen och byggdelar, förklarar Johanna Brolin, produktägare för "AMA Funktion" på Svensk Byggtjänst.


Minskar risk för fel och främjar innovation


Med en funktionsbeskrivning i "AMA Funktion" blir upphandlingsunderlaget jämförbart för alla inblandade. Underlaget blir också lättare att hantera än om du skulle ta fram det exempelvis Word eller Excel. Risken för fel och missförstånd mellan leden senare i byggprocessen minskar när allt finns samlat på ett enda ställe.


Funktionsbeskrivningen i "AMA Funktion" gör det också lättare att handla upp på andra kriterier än pris, som exempelvis hållbarhetskrav. Detta gör också att innovation främjas, eftersom leverantören är fri att välja sitt sätt att möta kraven på.


  Kajs Hesser, Byggtjänst  Kajsa Hessel, vd för Svensk Byggtjänst. Foto: Tobias Sterner


Digital tillämpning


Verktyget AMA Funktion är byggt för digital tillämpning redan från början. En förutsättning för det har varit CoClass, byggsektorns nya gemensamma klassifikationssystem som har funktion som indelningsgrund. Till skillnad från våra traditionella tekniska AMA så innehåller "AMA Funktion" omfattande tabeller även för byggnadsverk och utrymmen, vilka är viktiga platshållare för att bära den tänkta verksamhetens funktionskrav.


– Alla krav har ett id-nummer som gör det spårbart i all kommunikation. Detta gör kontroll, verifiering och validering lättare och säkrare. Beställaren kan följa upp sina krav på ett enklare sätt än tidigare. Det möjliggör också spårbarhet genom hela livscykeln, förklarar Johanna Brolin, produktägare för "AMA Funktion".


Första AMA:n på 20 år


"AMA Funktion" är den första nya AMA:n sedan "AMA AF" kom för över 20 år sedan. Önskemålet från branschen om en "AMA Funktion" har funnits länge. Ända sedan 1974 då standardavtalet ABT kom, har branschen diskuterat ett verktyg som stödjer upphandling av totalentreprenader. För att verktyget skulle kunna bli helt digitalt krävdes utvecklingen av CoClass där kravegenskaper var klassificierade och definierade.


– Nu finns "AMA Funktion" att beställa, tack vare ett gediget arbete tillsammans med branschen. Vi är oerhört stolta över den här lanseringen, här snackar vi branschnytta på riktigt, säger Kajsa Hessel, vd Svensk Byggtjänst
Mikael Barani

2022-02-24 08:48