Nyhetsbild

Sveriges första triangelsluss byggs i Lilla Edet

Lilla Edets triangelsluss kommer att bli den första i sitt slag i landet och för med sig flera fördelar. Dess struktur skär nämligen ned på mängden grävarbete och spar således både på miljö, transporter och kostnader.  I Lilla Edet finns inte bara Sveriges äldsta sluss från 1607 – om några år kommer även Sveriges första triangelsluss att finnas här. En unik ”sluss-snackis” som kan locka besökare från både när och fjärran. Lilla Edets triangelsluss är visserligen inte först i Europa – det finns en mindre variant för fritidsbåtar i Nederländerna – men det blir den första större triangelformade slussen på europeisk mark. 


    Lilla Edet, Triangelsluss. Illustration: Trafikverket.  
  Den kommande triangelslussen i Lilla Edet spar på miljön.


  Kortare avstånd


  En triangelsluss fungerar bäst när det, som i Lilla Edet, redan finns en farled som slussen ska återansluta till. Den trekantiga formen gör avståndet tillbaka till den befintliga farleden kortare eftersom in- och utgångsvinklarna blir annorlunda. Triangelslussen tar helt enkelt mindre ytor i anspråk än en rektangulär, vilket sparar natur och gör att mängden massor som måste grävas bort blir mindre. Det leder i sin tur till färre transporter och minskade kostnader.


  – Den största vinsten är just att triangelslussen tar mindre plats och därmed blir påverkan betydligt mindre, säger Trafikverkets projektledare Lars Johansson.


  Säkrare genomfart


  Sjöfartsverkets projektledare Johan Eriksson, en av personerna bakom den nya slusslösningen, lyfter ökad säkerhet som en annan stor fördel med triangelslussen. 
  – Skulle ett fartyg tappa styrförmågan på väg in i en triangelsluss ligger inte slussportarna i farozonen, som i en rektangulär sluss. Om slussportarna skadas kan det i värsta fall leda till dammbrott då vattnet strömmar okontrollerat ur slussen. Med den här lösningen minskar den risken betydligt, förklarar Johan Eriksson.


  – Nu kan vi i Lilla Edet i ännu högre utsträckning profilera oss som ”slusskommunen”. Vi var slusspionjärer på 1600-talet och vi är slusspionjärer nu med den här nytänkande och miljösmarta slusslösningen, säger Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande (C) i Lilla Edet.  Samtliga illustrationer: Trafikverket
  Mikael Barani

  2024-05-06 12:51