Nyhetsbild

Regnprognoser styr dagvattenflöde, minskar risken för översvämningar

Akademiska Hus och VA SYD testar att låta regnprognoser styra dagvattenflöde runt Sjön vid Lunds universitet. Förhoppningen är att metoden ska minska risken för översvämning i samband med kraftigt regn.


Mitt på campus vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) ligger sjön Sjön och direkt i anslutning till den finns en dagvattendamm som fått namnet pölen Pölen. Nu startar Akademiska Hus och VA SYD ett gemensamt arbete för att testa en innovativ lösning där vattennivån i Pölen ska kunna styras med hjälp av väderprognoser. Tillsammans hoppas parterna bidra till en ny lösning som en del av en nödvändig klimatanpassning.
– Samarbetet med VA SYD är en del i Akademiska Hus nationella arbete för att säkerställa att våra byggnader och campus klarar framtidens förändrade klimat. Projektet bidrar också till en vackrare miljö runt Sjön och Pölen med levande porlande vatten och en trivsam naturlig plats för alla som vistas på campus, säger Pontus Isaksson, fastighetsområdeschef på Akademiska Hus.


Ny teknik


Prognosstyrning testas nu för första gången för att skapa extra fördröjning av kraftiga regn. Lösningen handlar om att använda regnprognoser för att styra nivån i dagvattensystemet där både Pölen och Sjön ingår.


  Illustration regnprognoser vid sjön Sjön, Lund. Upphovsrätt: VA SYD  
Projektet syftar till att båda minska risken för översvämningar samt försköna sjön Sjön.
Illustration: VA SYD


När prognoserna visar att ett större regn är på väg tappas vatten av för att skapa extra fördröjningsvolym i Pölen. Det görs genom en nivåregleringsbrunn, en så kallad munkbrunn med styrbar lucka. På det sättet används både Pölen och i nästa steg Sjön för att ta hand om regnvatten som annars lätt översvämmar ledningsnätet. Den nya förbindelsen mellan Pölen och Sjön bidrar till att vattnet omsätts naturligt och att syresättningen av vattnet ökar med minskad algtillväxt som följd.
– Med ett förändrat klimat och en förtätad stad så behöver fastighetsägare, kommun och VA-organisation arbeta tillsammans för att göra plats för vattnet i staden. Genom att använda väderprognoser för att styra vattennivån vill vi testa en ny teknik i samarbetet mot översvämningar, säger Hanna Nordlander, utredningsingenjör på VA SYD.


Arbetet med prognosstyrning planeras att starta under sommaren 2024 och förhoppningen är att vara klar till hösten. Projektet är en del av REWAISE, ett innovationsprojekt med fokus att använda vatten smartare och använda rätt vattenkvalitet till rätt ändamål.Fotografi: Jesper Orrbeck
Mikael Barani

2024-04-29 14:09