Nyhetsbild

Stort intresse för initiativ riktat till kvinnliga bygglärlingar

Peabs satsning Byggåret initierades i fjol och riktar sig till kvinnor som vill bli lärlingar inom bygg. I år har hela 1 500 sökningar inkommit och till midsommar kommer 30 stycken av dessa att ha valts ut att bli del av satsningen.


Det var i fjol som Peab för första gången lanserade ett helt nytt betalt lärlingsprogram enbart för kvinnor – Byggåret – för att på allvar ta upp kampen om en mer jämställd byggbransch. Ansökan till årets satsning stängde i mitten av april och återigen blev intresserat stort. Totalt 1500 sökande till ett 30-tal platser.


  Peabs satsning Byggåret: Foto: Samuel Uneus  
Intresset är stort för Byggåret som vänder sig till kvinnliga lärlingar. 


– Det känns fantastiskt att Peabs jämställdhetssatsning Byggåret fortsätter att locka så många kvinnor som vill prova ett år i byggbranschen. I år hade vi till och med fler sökande per plats jämfört med förra året. Det visar tydligt hur stort intresset för byggbranschen är och för oss på Peab handlar det om att rusta för framtiden med ny kompetens. Trots tuffa tider fortsätter vi kampen om en mer jämställd bransch. Vi måste stå redo när marknaden vänder upp igen, säger Camila Buzaglo kommunikationsdirektör Peab.


Norrland av extra intresse


Med Byggåret erbjuder Peab ett betalt lärlingsår och liksom förra året kommer programmet att genomföras från norr till söder och på orter som är geografiskt utspridda där Peab ser störst behov av arbetskraft. Det gäller inte minst i norra delarna av landet.


När deltagarna har avslutat sitt utbildningsår med Byggåret har de genomgått sin grundutbildning med både teori och praktik. De kan därefter arbeta som lärlingar under en så kallad kvalificeringsperiod innan de blir färdigutbildade byggnadsarbetare.  Lärlingsutbildningen startar i september.Samtligt foto: Samuel Uneus/Peab
Mikael Barani

2024-04-22 11:46