Nyhetsbild

Nära 600 konkurser när årets första kvartal summeras

I väntan på de utannonserade räntesänkningarna kommer nu beskedet att 597 byggbolag gick i konkurs under januari till mars i år. Detta är en ökning med 58 procent i jämförelse det första kvartalet 2023. Branschorganisationen Byggföretagen hänvisar till 1994 för att se liknande siffror.


– Kommande räntesänkningar tinar upp bostadsbyggandet men vi är inte där än. Byggindustrin var under första kvartalet den bransch med näst flest konkurser, knappt efter finans-, fastighets- och företagstjänster, säger Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.


Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.
Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.


För 30 år sedan


Konjunkturen är fortsatt tuffast i storstadslänen och för små byggbolag med färre än 10 anställda. Samtidigt ökar konkurserna mest bland företag i storlekklassen 10 till 19 anställda. Totalt drabbades 1 812 anställda av byggkonkurser under första kvartalet.
– I summerad årstakt får vi gå tillbaka till 1994 för att se motsvarande antal, både vad gäller företag och anställda som drabbas av konkurser, säger Johan Deremar.


De totala bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar kommer enligt Byggföretagen att minska från 651 miljarder kronor 2023 till 643 miljarder 2025.
Mikael Barani

2024-04-19 11:40