Nyhetsbild

Efter regeringens vårbudget: Byggmaterialhandlarna efterlyser byggsatsningar

Regeringens vårbudget innehåller endbart två direkta satsningar som påverkar byggsektorn: nya fängelser och återuppbyggnaden av E6 vid Stenungssund. Byggmaterialhandlarna varnar för att utan mer direkta satsningar riskerar byggbolagen fler konkurser samt kompetenstapp.


Regeringen presenterade idag vårbudgeten med ett reformutrymme på 16,8 miljarder kronor. Av dessa går merparten till vård och skola på 6,5 miljarder. De enda direkta satsningar som berör byggsektorn är 1,4 miljarder till nya fängelser och 1 miljard till återuppbyggnad av E6 vid Stenungssund. Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna, konstaterar att det är viktigt med satsningar här och nu på byggsektorn. Blir lågkonjunkturen långvarig kommer många bolag tappa duktig personal och lågkonjunkturens effekter förvärras.


  Byggare
Byggmaterialhandlarna varnar för negativa konsekvenser utan rätt satsningar.


De satsningar som berör byggsektorn återfinns inom rättsväsende och försvar. Här får Kriminalvården ett tillskott på 1,4 miljarder för att bygga nya anstalter. Regeringen föreslår även förenklade byggregler för en snabbare etablering. Försvaret får också ett ökat anslag på 300 miljoner.


Uppmaning inför hösten


Regeringen konstaterar att de höga räntorna haft en negativ påverkan på bostadsbyggandet. Bostadsinvesteringarna fortsätter att falla och investeringarna väntas minska även under 2024. Den tydligaste reformen regeringen har föreslagit för sektorn är ett tillfälligt höjt tak för ROT-avdraget till 75 000 kr som införs 1 juli i år.
– Vi saknar reformer för byggsektorn i vårbudgeten, säger Monica Björk. Vi behöver fler satsningar för att lindra det allvarliga läget i branschen. Inför höstbudgeten uppmanar vi regeringen att se över följande områden.  • Fortsätta satsa på ROT. Det är en av de viktigaste politiska åtgärderna som hindrar en ännu större nedgång i sektorn. Återställt avdrag på arbetskostnaden till 50 procent och höj beloppsgränsen till 100 000 kr. ROT är en bevisat jobbskapande reform.

  • Startlån för unga. Det finns en färdig utredning som förra regeringen tog fram med förslag på startlån för unga för att underlätta för dem att komma in på bostadsmarknaden. Det är nu dags att plocka upp den ur byrålådan.

  • Ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Ett sätt att stimulera ökad rörlighet är att titta på att införa en differentierad reavinstbeskattning, med en trappmodell, som gör att reavinsten blir lägre om du har bott i din bostad i minst 3 år.


– I den lågkonjunktur vi befinner oss i är det viktigt att få upp efterfrågan inom byggsektorn. Fokus bör ligga på att öka bostadsproduktionen, både för att möta efterfrågan på nya bostäder men också för att undvika kompetensbrist och fler konkurser inom byggsektorn, avslutar Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna.
Mikael Barani

2024-04-15 12:45