Nyhetsbild

Regionala energibolag i nationell satsning kring lastbilsladdning

Eldrivna transporter är framtidens melodi och för att stärka godsflödena i södra Sverige har fem energibolag nu inlett ett samarbete. Bolagen Öresundskraft, Mälarenergi, Jönköping Energi, Göteborg Energi och Tekniska verken i Linköping samarbetar rörande fortsatt utbyggnad av laddlösningar för lastbilar.


Elektrifiering av tunga lastbilar ställer höga krav på laddinfrastruktur och energisystem. Fordonen rör sig över stora ytor och behöver laddning såväl hemma som på väg. I Helsingborg är Öresundskraft tidigt ute och bygger en laddstation för lastbilar i samarbete med Volvo Lastvagnar. Nu avser de fem företagen att tillsammans med nationella aktörer i logistikbranschen bygga ut laddinfrastrukturen för lastbilar i en större nationell satsning.


– Tillsammans är vårt mål att bli den ledande partnern inom laddning och tillhörande tjänster när godsflödena i södra Sverige elektrifieras. Det säger Öresundskrafts vd Anders Östlund.


När logistikföretag ställer om till eldrift är energibolagens kunskaper om elnät, smart styrning och erfarenheter av fordonsladdning mycket värdefulla. Foto: Volvo Trucks.
När logistikföretag ställer om till eldrift är energibolagens kunskaper om elnät, smart styrning och erfarenheter av fordonsladdning mycket värdefulla. Foto: Volvo Trucks.


Regional styrka


Han menar att förutsättningarna för samarbetet är mycket goda. När logistikföretag ställer om till eldrift ska energibolagens samlade kunskap om elnät, smart styrning och omfattande erfarenhet av fordonsladdning användas. Här märks bland annat Mälarenergis omfattande ladderbjudande till företag och bostadsrättsföreningar samt Göteborg Energis och Öresundskrafts mångåriga satsningar på laddning för bussar, bilar och fartyg. Tekniska verken i Linköping tog tidigt initiativ till och har lång erfarenhet inom personbilsladdning medan Jönköping Energi levererat laddningsenheter till stadens elbussar för att bidra till en mer hållbar kollektivtrafik.


– Vi är regionala energibolag med stark lokal förankring och med en uttalad långsiktighet i samhällsutvecklingen. Med samarbetet bidrar vi till omställningen till hållbara transporter och blir en naturlig partner för logistikföretag och fordonstillverkare. Samtidigt lägger vi grunden för nya affärer och jag ser fram emot det fortsatta samarbetet, avslutar Anders Östlund.
Mikael Barani

2022-02-23 09:00