Nyhetsbild

Det ligger bakom vattenskadorna under 2023

Föregående års vattenskador beror främst på uttjänta kall- och varmvattenledningar samt på nya kylskåp. Vattenskaderapporten för år 2023 visar samtidigt att effektivare tätskikt i våtrum minskar skadornas omfattning.


Vattenskadecentrum är en sammanslutning av försäkringsbolag och branschorganisationer, som varje år ger ut Vattenskaderapporten. I rapporten finns siffror och analyser om inrapporterade vattenskador från försäkringsbolagen. Förra året rapporterades 90 000 vattenskador in. Av dem besiktades 35 099 skador, vilket är antalet som ligger till grund för 2023 års Vattenskaderapport.
– Trenderna från tidigare år håller i sig; åldrade kall- och varmvattenledningar står för flest skador generellt, hela 55 procent av alla ledningsskador. Tyvärr är köket fortfarande det rum i huset som har flest vattenskador, ofta på grund av nyare kylskåp. Vattenskador som orsakas av tätskikt fortsätter att minska. Majoriteten av skadorna i tätskikt, 80 procent, sker i golv, säger Pierre Lundborg, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum.


  Rinnande vatten från kran.
Gamla ledningar är ofta boven i dramat när det kommer till vattenläckor.  Frysskador vanliga


  En glädjande trend, är att det numera är tydligt att effektivare tätskikt i våtrum minskar vattenskadorna. Allra minst andel vattenskador sker genom tätskikt av plastmatta som sitter bakom kakel och keramiskt material.
  Vintern 2023 var kall, vilket syns i statistiken - hela 20 procent av skadorna på ledningssystem orsakades av frysskador 2023.
  –  Kombinationen äldre ledningar och sträng kyla, där ledningarna inte är ordentligt isolerade, leder tyvärr till kostsamma vattenskador. Samtidigt är det relativt enkelt att se över sina ledningar, åtgärda bristfällig isolering och stänga av inkommande vatten i sommarhus i tid innan vintern, säger Pierre Lundborg.
   Vattenskaderapporten 2023 i korthet

   35 099 besiktade skador ligger som grund för rapporten
   59 procent av vattenskadorna orsakades av ledningssystem
   36 procent av skadorna inträffar i kök
   8,4 procent av det totala antalet skador orsakas av kylskåp


   Vattenskador orsakade av ledningssystem
   66 procent beror på åldersrelaterade skador
   20 procent beror på frysskador
   10 procent beror på utförandefel


   Vattenskador orsakade av köksutrustning
   53 procent orsakas av kyl/frys
   27 procent orsakas av diskmaskin


   Vattenskador orsakade av tätskikt i våtrum
   36 procent orsakades av läckage vid anslutning till golvbrunn
   11 procent av skadorna skedde vid skarv/fog
   Mikael Barani

   2024-04-12 12:08