Nyhetsbild

Hög trivsel enligt Byggmaterialhandlarnas undersökning

Kollegor och ledarskap är två toppfaktorer för trivsel när anställda inom byggmaterialhandeln får tycka till. Statistisken kommer från Byggmaterialhandlarna som vartannat år tar tempen på branschen.


Det som flest tycker är viktigt för att trivas på jobbet är bra kollegor (75 procent) och ett bra ledarskap (70 procent). Mer än nio av tio tycker att deras arbetsgivare uppfyller kriteriet för bra kollegor och nästan tre fjärdedelar det för ett bra ledarskap.


När det kommer till hur sannolikt det är mellan 0 och 10 att man skulle rekommendera någon annan att jobba inom byggmaterialbranschen ger drygt en tredjedel betyget 9 eller 10 medan knappt en femtedel ger ett betyg mellan 0 och 6. På frågan hur sannolikt det är att man skulle återvända till ett jobb inom branschen om man lämnat den ger även här drygt en av tre betyget 9 eller 10 och en fjärdedel ett betyg mellan 0 och 6. 


  Glad tärning.  
Majoriteten av de anställda inom byggmaterialhandeln trivs på jobbet.


Attraktiva faktorer


På frågan varför de valde byggmaterialbranschen är de vanligaste svaren slumpen, utvecklingsmöjligheterna, att det är en intressant och spännande bransch, varierande och omväxlande arbetsuppgifter och kundkontakten. Några av de saker som skulle få de tillfrågade att lämna branschen var nya utmaningar, varsel och arbetsbrist, bättre betalt någon annanstans och dåligt ledarskap.


Totalt svarade 1 000 medarbetare på årets undersökning. 23 procent av dessa är kvinnor.
– I årets undersökning där vi har frågat vad som viktigt för att trivas är det väldigt positivt att konstatera att 90 procent tycker att deras arbetsgivare också uppfyller dem. Det finns förstås alltid utrymme för förbättringar, t ex ökat fokus på hållbarhet, digitalisering liksom ökad mångfald och inkludering säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna.
Mikael Barani

2024-04-08 13:10