Nyhetsbild

Hybridarbete och konkjunktur påverkar kontorsmarknaden i Stockholm

Vakansgraden på hyresmarknaden för kontorslokaler i Stockholm har ökat snabbt under vintern och våren, enligt Citymark Analys senaste kartläggning. Bland skälen anges bland annat konjunkturläget och efterfrågan på hybridarbete.


CityMark Analys kartlägger i detalj kontorshyresmarknaden i Stockholm och andra större städer två gånger om året. I vårens kartläggning framkommer bland annat att vakansgraden i centrala Stockholm (innanför tullarna) uppgick till 8,9 procent. Det är en markant uppgång sedan höstens mätning och över toppnivåerna i samband med finanskrisen 2008-09. I Söderort var vakansgraden 10,9 procent, även det en uppgång sedan i höstas. I Norrort steg vakansgraden till 18,3 procent, en ny toppnotering.


Trendskifte


Vakansuppgången har varit vidsträckt. I så gott som samtliga områden noteras ökade vakanser. Uppgången är också tydliga i samtliga segment, både i äldre fastigheter i sämre lägen och i nyare, centrala fastigheter.
– Den tidigare trenden mot att nyare lokaler och centrala lägen gynnats på bekostnad av det äldre och perifera verkar ha vänt något den senaste tiden. Vakanserna har ökat minst lika snabbt innanför tullarna som utanför och uppgången har varit något mer uttalad i det yngre beståndet än i det äldre, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.


Vakansgrad för kontorslokaler i Stockholm, 2008-2024


  Kontorsvakanser i Sthlm. Grafik: Citymark  
Källa: CityMark Analys


Omsättning utanför tullarna


Omsättningen på kontorshyresmarknaden var lägre under 2023 än 2022. Sammantaget tecknades drygt 700 nya hyresavtal om knappt 500 000 kvm. Det motsvarar en nedgång med 24 respektive 11 procent och är, med undantag för pandemiåren 2020 och 2021, det lägsta utfallet på många år. Som andel av beståndet av kontorsyta motsvarade omsättningen knappt 5 procent.
Innanför tullarna var omsättningen i kvadratmeter drygt 30 procent lägre under 2023 än under 2022. I Söderort var den däremot drygt 10 procent högre och i Norrort drygt 40 procent högre. Uppgången i Norrort beror framför allt på ett fåtal mycket stora hyresavtal tecknades, antalet tecknade avtal minskade.

Andelen hyresavtal som utgörs av flyttar inom befintlig hyresvärds bestånd har ökat innanför tullarna men minskat utanför. Innanför tullarna har omsättningsnedgången varit ungefär lika stor i det nyare segmentet som i det äldre. Utanför tullarna ser vi en kraftig uppgång i omsättningen i det nyare beståndet, återigen till stor del beroende på att ett fåtal mycket stora avtal tecknades.
– Lågkonjunkturen och fortsatt anpassning till hybridarbete innebär att efterfrågan på kontorsyta faller på Stockholms kontorsmarknad. Bruttouthyrningen har fallit tillbaka under 2023. Nettouthyrningen, räknat i kvadratmeter, har varit negativ och den uthyrda kontorsytan har minskat i nästan samtliga områden. Inledningen av 2024 pekar mot att denna utveckling fortsätter, säger Tor Borg.


Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Stockholm, Solna, Sundbyberg och Nacka 2009-2023
  Kontorsvakanser i Sthlm. Grafik: Citymark  
Källa: CityMark Analys
Mikael Barani

2024-04-03 12:13