Nyhetsbild

Säsongen för radonmätning närmar sig sitt slut

Nu är sista chansen att hinna mäta radonhalten i fastigheter innan slutdatumen den 30 april. Den som vill hinna med att mäta nivåerna innan fönstret stängs måste därför placera ut radondosrona senast den första mars. Sedan råder mätningsuppehåll till den första oktober.


Om man inte tidigare mätt radonhalten i bostaden eller på arbetsplatsen ska man i första hand göra en mätning som ger ett årsmedelvärde. Mätningen ska genomföras i minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april.


Mätsäsongen är snart slut – beställ radondosor senast 25 februari

Därför är årsmedelvärdet så viktigt


– Nästan alla referensvärden eller gränsvärden uttrycks i form av ett årsmedelvärde. Om man ska ta beslut om radonsänkande åtgärder i samband med att man överskrider ett referensvärde eller gränsvärde bör man alltid förhålla sig till ett uppskattat årsmedelvärde av radonhalten. Med tanke på att hälsorisken med radon ligger i långvarig exponering är det mest relevant att fokusera på just årsmedelvärdet. Eftersom radonhalten inomhus kan variera mycket mellan årstider och även under dygnets timmar kan kortare radonmätningar lätt blir missvisande och bör endast användas för att ge en indikation om förekomsten av radon, säger Radonovas VD Karl Nilsson.
Mikael Barani

2022-02-22 13:26