Nyhetsbild

Uppsala inleder spårvagnsupphandling om fem miljarder

Byggnationen av Uppsalas spårväg är en av hörnstenarna för att staden ska kunna fortsätta växa hållbart. Nu inleds upphandlingen av projektet som totalt är värt fem miljarder kronor.


Efter många år av utredning och planering börjar nu det faktiska arbetet med att bygga spårväg i Uppsala. Efter godkännande av kommunstyrelsen drar upphandlingen för byggandet av de 17 kilometerna spårväg och alla omkringliggande anläggningar i gång. Upphandlingen gäller för totalentreprenad som genomförs i samverkan och är värd omkring fem miljarder. Förutom själva spåren, vägar och kontaktledningar omfattar uppdraget också en bro på 900 meter över Fyrisån.
– Äntligen har det blivit dags att hitta en utförare av det här stora och viktiga projektet. Spårvägen kommer tillsammans med utbyggnaden av järnvägen ge oss pålitliga och smidiga kommunikationer och skapa jobbtillfällen i hela regionen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.


Intresseanmälan


Det första steget av upphandlingen är en så kallad prekvalificering, där företag som är intresserade av att utföra det stora arbetet får anmäla intresse. Därefter granskas företagen och de som lever upp till kraven får lämna konkreta anbud under det ordinarie upphandlingsförfarandet. Anbudsperioden börjar i mitten av maj.


  Spårvagn i Uppsala.  
Uppsalas kommande spårväg säkerställer stadens utveckling. Bild: Uppsala kommun


– Intresset har varit jättestort från företag i hela Europa. Vi söker en samarbetspart med stor erfarenhet av att hantera liknande projekt med mycket hög komplexitet. Vi behöver känna oss trygga med att vår framtida samarbetspart har förmåga att bland annat bygga spårväg i en befintlig stad med tydlig styrning mot att spårvagnarna ska rulla senast 2029, säger Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör på Uppsala kommun.Fakta
Uppsala är en av Europas mest expansiva regioner och beräknas ha 330 000 invånare år 2050. Spårvägen byggs för att minska trängseln på gatorna och möjliggöra att staden kan fortsätta växa hållbart.
Spårvägssträckan blir totalt 17 kilometer lång och får 22 hållplatser inklusive ändhållplatserna Uppsala C och den nya tågstation som kommer att byggas i södra Uppsala. En spårvägslinje kommer passera stadsdelarna Gottsunda och Rosendal medan den andra grenen kommer gå via Ulleråker. 
Mikael Barani

2024-03-11 13:21