Nyhetsbild

Riksbyggen efterlyser långsiktiga lösningar för bostadsbyggande

Efter att bostadsbyggandet nära halverats mellan 2022 och 2023 efterlyser Riksbyggen nu långsiktiga åtgärder. Dessa behöver ett perspektiv som sträcker sig över fler mandatperioder, annars försämras svenskars framtidsutsikter och landet riskerar kompetensflykt. Detta enligt Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.


– Bostadsbyggandet i Sverige har gjort en tvärnit. Vi befinner oss i den största bostadskrisen sedan 90-talet. Om inget politiskt händer riskerar vi att krisen inte vänder förrän i slutet av decenniet. Sverige kan inte vänta – vi har redan nu en stor bostadsbrist, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.


Nära halvering
Sett till hela landet minskar antalet påbörjade lägenheter från 57 033 (2022) till 26 585 (2023). Det är en minskning på nära 49 procent. Påbörjad byggnation av småhus har minskat från 12 568 till 5 971. För flerbostadshus sjunker siffran från 44 465 till 20 614.


  Johanna Frelin, vd på Riksbyggen. Foto: Riksbyggen
Johanna Frelin, vd på Riksbyggen, efterlyser brådskande och samtidigt långsiktiga bostadslösningar.
Foto: Riksbyggen


– Vi på Riksbyggen efterlyser långsiktiga lösningar från regeringen som sträcker sig längre än över en mandatperiod. Denna tvärnit i bostadsbyggandet drabbar hela samhället och Sveriges ekonomi på så många sätt. Utöver en framtida kompetensflykt hindras även människor att kunna flytta hemifrån, studera och ta jobb när de inte har någonstans att ta vägen, fortsätter Johanna Frelin.


SCB:s siffror finns här


Notera att ovan siffrorna är preliminära på grund av eftersläpning i rapportering.


Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:
• Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
• Politiska insatser som säkrar byggandet – och arbetstillfällen. Förutsättningarna för att bygga har ändrats dramatiskt med lägre köpkraft, ökad osäkerhet och högre priser, räntor etc. Vi samhällsbyggare efterfrågar stabila och långsiktiga spelregler och ser gärna att bostadsföretag, stat och kommun samverkar kring lösningar, också avseende finansiering.
• Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.
• Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
• Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.
Mikael Barani

2024-02-26 11:27