Nyhetsbild

Politiskt initiativ för att förbättra järnvägsnätet mellan Stockholm och Oslo

Att åka tågledes mellan Stockholm och Oslo är en långsam och eftersatt upplevelse. Nu tänds hoppet om att vi i framtiden kommer att få se en snabbare resväg mellan huvudstäderna.


Flera av riksdagens partier har under dagen enats om ett utskottsinitiativ som syftar till att regeringen ska ge Trafikverket i uppdrag att tillsätta en gemensam utredning för järnvägen mellan Stockholm-Oslo tillsammans med med norska Jernbanedirektoratet.
Stockholms Handelskammare har länge efterfrågat en satsning på spåret och ser också positivt på dagens initiativ.


– Det är väldigt bra att politiken hörsammar de behov och den potential näringslivet ser i att koppla ihop huvudstadsregionerna i Sverige och Stockholm på ett bättre sätt. Vi har länge efterfrågat satsningar och bedömer att det här är ett projekt som starkt skulle stärka de nordiska ländernas vision om att bli världens mest hållbara och integrerade regioner redan till 2030, säger vd Andreas Hatzigeorgiou.


Dagens beslut i riksdagens trafikutskott innebär – efter att det röstats igenom – att regeringen åläggs att via Trafikverket starta en svensk-norsk utredning som enligt utskottsinitiativet ska undersöka “möjligheterna att etappvis utveckla stråket Oslo- Stockholm samt ger förslag på hur åtgärderna kan finansieras.”


Stockholms Handelskammare har upprepade gånger efterfrågat satsningar på sträckan, bland annat i organisationens samlade förslag för en bättre nationell plan och i en gemensam skrivelse med andra handelskamrar och företag.


Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare, är mycket positiv till trafikutskottets initiativ om Stockholm-Oslo.
Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare, är mycket positiv till trafikutskottets initiativ om Stockholm-Oslo.


Utskottets initiativ bör därför ses som ett välkommet steg i processen.


– Det är sannolikt en av de mest lönsamma järnvägssatsningar som kan genomföras i dag. Därför är det positivt med en öppenhet för alternativa finansieringsformer, vilket skulle kunna innebära en snabbare investeringstakt och därmed snabbare resultat, säger Andreas Hatzigeorgiou.


I dagsläget tar det ungefär lika lång tid att åka tåg från Örebro till Oslo som det tar att åka från Örebro till Arlanda – och sedan flyga till Oslo.


– Dagens järnväg är mycket eftersatt och undermålig om syftet är att styra trafikflöden mot järnvägen. Det är ett betydande problem för de två huvudstäderna och regionerna längs med sträckan att spårtrafiken till Sveriges största exportmarknad är så pass ineffektiv. Förhoppningsvis ser vi ett första steg mot en förändring nu, säger Andreas Hatzigeorgiou.
Mikael Barani

2022-02-22 13:19