Nyhetsbild

Återbruk av truckströn på tapeten

Byggmaterialhandlarna utreder möjligheterna att skapa ett retursystem för truckströn, som används som skydd vid transport av trävaror. Detta är ett led i ökad cirkularitet inom byggbranschen.  


Truckströn är ett skydd av trä för sågade eller hyvlade trävaror under transport. Truckströn används för att skydda trävarorna från smuts, skräp och fukt samt för att minska risken för skador på träytan.


  Transport  
Transporter av trävaror ska bli hållbarare.


Tanken är att skapa ett branschgemensamt återbrukssystem för virkesleverantörer (sågverk), byggmaterialhandlare och byggentreprenörer. Förstudien som precis har startat kommer att vara klar i maj i år. 
– Förstudien ska ge ett översiktligt underlag för om det finns ekonomiska och klimatmässiga förutsättningar att gå vidare med ett branschgemensamt retursystem avseende truckströn vid virkesleveranser från sågverken, säger Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna
– Branschen står för en stor del av Sveriges avfall och det måste vi ta ansvar för. Vi behöver tillsammans ta steg för att förflytta oss mot ökad cirkularitet. Förutom en miljömässig fördel så tror vi att initiativet med truckströ kommer leda till ökad kvalitet och framför allt ökad säkerhet för dem som arbetar nära de här tunga virkespaketen, säger Peter Sjöström, ordförande i VilmaBas Trägruppen inom Byggmaterialhandlarna och kategori- och inköpschef på Beijer Byggmaterial.


Ökat återbruk    Returlogistik som har ansvaret att samordna och utveckla byggbranschens gemensamma retursystem för pallar av standardformat (Retursystem Byggpall) har fått i uppdrag att genomföra förstudien.


    Arbetet för ökat återbruk är en viktig del i Byggmaterialhandlarnas hållbarhetsarbete för att bidra till en ökad cirkularitet i byggbranschen.
    Mikael Barani

    2024-02-19 13:26