Nyhetsbild

Tufft läge för småföretag i storstäderna

Under januari månad gick totalt 227 byggbolag i konkurs, vilket indikerar att ökningen håller i sig. Byggföretagen ser en tydlig trend bland sifforna.
– Småföretag i storstadsregionerna är mest utsatta i den vikande konjunkturen, säger Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.


Under 2023 gick 1 725 byggföretag i konkurs. Storstadslänen stod för 66 procent av konkurserna, varav enbart Stockholm för 39 procent.
– Byggmarknaden i storstadsregionerna är mer räntekänslig, säger Johan Deremar, nationalekonom på Byggföretagen.


  Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.  
Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen


I fem län, Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland och Skåne, var antalet byggkonkurser på den högsta nivån sedan 1994. Nio av tio företag som gick omkull under 2023 hade färre än 10 anställda.
– Småföretagen är känsliga för likviditetsstörningar och svagare efterfrågan gör att de helt enkelt inte får in tillräckligt med pengar för att täcka löpande utgifter, säger Johan Deremar.


Antalet anställda som drabbas av konkurserna ökade med 44 procent och totalt drabbades 5 657 personer av byggkonkurser under 2023.
– Det är det högsta antalet anställda som drabbats av konkurser sedan 90-talskrisen, säger Johan Deremar.


Antalet konkurser inom byggindustrin ökade med 37 procent under 2023 jämfört med 2022.
Mikael Barani

2024-02-14 11:34