Nyhetsbild

Så ser underhållsbehovet ut för svenska vägar

Investeringar och reinvesteringar behöver öka för att förbättra skicket på Sveriges vägnät, annars riskeras en underhållsskuld på 45 miljarder år 2045. Detta framkommer i den rapport som NCC idag lämnar över till riksdagen.


I rapporten konstateras att 30 procent av statliga vägar, 40 procent av vägarna i norra Sverige och 25 procent av vägarna i södra Sverige är i dåligt eller i väldigt dåligt skick. Om inte utvecklingen vänds riskerar vägarna att ytterligare försämras och underhållsskulden att dubblas till hissnande 45 miljarder kronor till 2045.
–  Det kommer krävas stora reinvesteringar för att komma till rätta med underhållsskulden men vi behöver också lyfta vikten av HUR vi ska planera, bygga och underhålla vägsystemet. För oss är det uppenbart; för att hantera både underhållsskulden och klimatkrisen behöver vi bygga och underhålla vårt vägsystem med lägre klimatpåverkan än vad vi gör idag, säger Grete Aspelund, affärsområdeschef för NCC Industry.


  Bilväg i Norrland.  
Det svenska vägnätet är i starkt behov av upprustning, det skriver NCC i sin rapport.


NCC:s rapport visar att investeringar, reinvesteringar och den årliga asfaltsproduktionen behöver öka för att minska underhållsskulden. Samtidigt kommer underhållet också att leda till ett högre koldioxidutsläpp om inte myndigheter, regeringen och Sveriges kommuner vidtar rätt åtgärder.
– För att nå våra klimatmål måste alla göra sitt yttersta och alla sektorer måste göra sin del. Om Sverige vidtar rätt åtgärder vet vi att vi kan minska klimatpåverkan från underhållet av vägsystemet med upp till 50 procent till 2045. Men då måste vi hitta en balans mellan att öka asfaltproduktionen för underhåll och på samma gång minimera CO2-utsläppen, säger Grete Aspelund.


I rapporten lyfts sex förslag fram för att Sverige ska uppnå ett stabilt och kostnadseffektivt vägsystem med ett lägre klimatavtryck:  1. Öka finansieringen för vägunderhållet.

  2. Prioriteringen av infrastruktursatsningar bör i högre grad utgå utifrån vad som är mest samhällsekonomisk lönsamt.

  3. Trafikverket bör sätta striktare tröskelvärden för koldioxidutsläpp.

  4. Obligatoriska klimatkrav bör införas i offentliga upphandlingar.

  5. Offentliga upphandlingar bör fokusera på funktionella krav.

  6. Trafikverket bör i större utsträckning implementera ett bonus-malus-system.


Läs mer och ladda ner rapporten här
Mikael Barani

2024-02-12 12:31