Nyhetsbild

Ökat intresse för limträ, men försäljningen sjunker

Nedgången inom byggbranschen märks även i försäljningen av limträ. Mellan december 2022 och 2023 gick den totala försäljningen av limträ ned med 30 procent, samtidigt är intresset för materialet stadigt ökande.


Under 2023 bromsade limträbranschens försäljning av lagerbalk som säljs via bygghandeln in med 24 procent medan projektbalken ökade, om än i mindre omfattning än tidigare år. Projektbalken används främst i större projekt som allt oftare byggs i trä, till exempel skolor, idrottshallar, kontors-, logistik- och industribyggnader.


– Trots det dystra läget i byggbranschen växer intresset för det storskaliga träbyggandet och vi märker att trä som byggnadsmaterial även blivit ett allt vanligare inslag i landets stadsmiljöer. Här spelar limträ från landets limträproducenter en central roll, säger Johan Fröbel, chef teknik och hande på branschorganisationen Svenskt Trä.


  Byggbild på Gjuteriet i Malmö. Foto: Svenskt Trä  
Limträ används bland annat på Gjuteriet i Malmö. Foto: Svenskt Trä


Enligt den senaste limträstatistiken från Svenskt Trä gick den totala försäljningen av limträ ned med 30 procent i december 2023 jämfört med samma månad föregående år. Det stora tappet stod projektbalk för där försäljningen minskade med nästan 38 procent. För lagerbalken minskade försäljningen med 7,5 procent. Sett över året ökade försäljningen av projektbalk med 4 procent under 2023, medan siffran för lagerbalk visar en minskning med cirka 24 procent. Sammantaget minskade limträförsäljningen med 7 procent under 2023 jämfört med föregående år.
– Vår förhoppning är att det höjda taket för rotavdraget, som träder i kraft den 1 juli i år, ska stärka byggbranschen och underlätta för landets småhusägare att renovera, bygga ut och bygga nytt. Det tror vi kommer att bidra till en skjuts uppåt för lagerbalken och öka vår försäljning genom bygghandeln, säger Carl- Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.


Trots världsläget och den fortsatta finansiella oron på marknaden betonar de svenska limträtillverkarna att limträförsäljningen även fortsatt ligger på höga nivåer. Statistik från marknadsanalysföretaget Prognoscentret framtagen på uppdrag av Martinsons Byggsystem AB, visar att andelen byggnader i Sverige som byggts med trästommar har ökat från 12 till 21 procent från 2018 till 2022.
– I dag har allt fler kommuner träbyggnads- och hållbarhetsstrategier, vilket gör att många väljer en trästomme när de ska uppföra offentliga byggnader. Vi märker till exempel att intresset för skolor och sporthallar med trästomme har ökat, säger Mikael Lindberg, försäljningschef på Martinsons Byggsystem AB.


Hos Setra Trävaror AB märker man också att intresset för stomsystem i trä har ökat för olika typer av publika byggprojekt.
– Det är positivt att allt fler inser att en träbyggnad tillför ett värde till platsen och ofta blir ett nytt landmärke som bidrar till utvecklingen av ett hållbart och cirkulärt samhälle, säger Daniel Edman, försäljningschef, Bygghandel & Industri på Setra Trävaror AB.
Mikael Barani

2024-02-09 11:49